450 jaar Slag op de Zuiderzee

In 2023 is het 450 jaar geleden dat Alkmaar werd ontzet en dat de Slag op de Zuiderzee plaatsvond. Aan deze twee gebeurtenissen uit de Tachtigjarige Oorlog worden aandacht besteed in twee nieuwe publicaties: Het beleg van Alkmaar en De Slag op de Zuiderzee 1573. Meer informatie Het beleg van Alkmaar en De Slag op de Zuiderzee