75 jaar Zuiderzeemuseum

Foto Maarten Schets.

In 1932 maakte de Afsluitdijk een einde aan de Zuiderzee; het IJsselmeer ontstond. De mensen in het aanliggende gebied richtten zich noodgedwongen op nieuwe manieren van leven; de visserij en visserijtradities stonden niet langer centraal. Om de herinneringen aan de verdwijnende Zuiderzeecultuur levend te houden, is het Zuiderzeemuseum opgericht. In 1948 – nu 75 jaar geleden – werd in Enkhuizen een start gemaakt met dit nieuwe rijksmuseum. 75 jaar Zuiderzeemuseum… dát moet gevierd worden en daarom pakt het museum uit. Meer informatie