Afgelasting Voorjaarsbijeenkomst NVvZ

Helaas is het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis genoodzaakt de voorjaarsbijeenkomst van de Vereniging in Rotterdam op 23 mei a.s. te annuleren. Deze beslissing is het gevolg van de door de overheid ingestelde maatregelen om verdere verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan

Vanwege de huidige onzekerheid lijkt het niet verstandig om de voorjaarsbijeenkomst enkele maanden uit te stellen. We hopen elkaar daarom weer te zien op de najaarsvergadering in november van dit jaar. Op die vergadering reiken we dan ook de J.C.M. Warnsinckprijs uit. Gelukkig staat de vereniging niet stil: de redactie werkt hard aan het voorjaarsnummer van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. Als alles goed gaat krijgt u dat in mei thuisbezorgd.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis