Symposium Vlootschouw 18 januari 2020

Op zaterdag 18 januari 2020 zal de eerste ‘Vlootschouw’ van het maritieme verleden van de Lage Landen plaatsvinden in Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.

Het doel van de Vlootschouw is een ontmoetingsplek te zijn voor iedereen die voeling heeft met het maritieme verleden van Nederland en België. Kortom, professionals, studenten en liefhebbers uit alle mogelijke maritiem-historische disciplines kunnen er terecht om kennis uit te wisselen en plannen te bespreken voor gezamenlijke projecten, aanvragen of activiteiten. Bovendien beoogt de Vlootschouw uit te groeien tot een tweejaarlijks terugkerend evenement.

Hier vindt u het uitgebreide programma en informatie over de wijze van aanmelding voor 10 januari 2020 bij marja.de.keuning@huygens.knaw.nl. De deelnemerskosten bedragen 25 euro per persoon en dienen tegelijk met de aanmelding te worden overgemaakt. NB sommige banken melden dat IBAN en instelling niet overeenkomen; twee oplossingen: of toevoeging IISG weglaten of IISG voluit schrijven: KNAW inzake Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Lees “Symposium Vlootschouw 18 januari 2020” verder

Slotsymposium Tien Jaar Sonttolregisters Online, 31 januari 2020

Tien jaar Sonttolregisters Online: Hiermee komt er een einde aan een monsterklus die ruim tien jaar heeft geduurd. Het eindresultaat is de website www.soundtoll.nl. Dit online instrument tilt de bruikbaarheid van de Sonttolregisters als historische bron naar een tot voor kort ondenkbaar niveau en stelt onderzoekers in staat de geschiedenis van de koopvaardij van Nederland en andere Europese landen in veel meer detail te bestuderen dan tot nu toe mogelijk was. Locatie van het slotsymposium: Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân, Wirdumerdijk 34, 8911 CE Leeuwarden. Hier vindt u het programma en de wijze van aanmelden.

Lees “Slotsymposium Tien Jaar Sonttolregisters Online, 31 januari 2020” verder

Deelnemer van de maand december: het Zuiderzeemuseum

Het Maritiem Portal wordt gesteund door meerdere deelnemers. Deze musea, onderzoeksinstituten, stichtingen en verenigingen dragen bij aan de ontwikkelkosten en de kosten voor het structureel onderhoud van de website. Zonder de deelnemers geen Portal. Daarom bij deze extra aandacht voor de deelnemer van de maand december: het Zuiderzeemuseum.

Lees verder

Collectie Zuiderzeeverhalen (Zuiderzeemuseum)

Mijnzuiderzee.nl is een platform van het Zuiderzeemuseum, waarop verhalen over het IJsselmeergebied en de vroegere Zuiderzee gedeeld kunnen worden. Ook de verhalen op deze site vormen een collectie; ze geven elk een klein inkijkje in het grote verhaal van de Zuiderzee.