Het Scheepvaartmuseum start vernieuwing presentatie op replica VOC-schip Amsterdam

Het Scheepvaartmuseum werkt aan een nieuwe presentatie van het VOC-schip Amsterdam. Deze zomer is een eerste nieuwe verhaallijn met nieuwe tekstborden toegevoegd, omdat het museum vond dat bezoekers te weinig meekregen over de handelsgeschiedenis van de VOC en het geweld dat daarmee gepaard ging. Met inbreng van experts en publiek werkt het museum in 2023 en 2024 verder toe naar een nieuw meerstemmig verhaal op het schip. Meer informatie

Lees verder “Het Scheepvaartmuseum start vernieuwing presentatie op replica VOC-schip Amsterdam”

Viering Slag op de Zuiderzee, 14 en 15 oktober 2023

Schilderij Blanckerhoff uit 1633, Slag op de Zuiderzee 1573.

Na de eerste succesvolle editie van vorig jaar viert Hoorn opnieuw de Slag op de Zuiderzee. Nu nog grootscheepser, want 2023 is het jubileumjaar van deze onderbelichte, maar historisch zo belangrijke zeeslag. Het is dit jaar namelijk precies 450 jaar geleden dat voor de Hoornse kust de overwinning plaatsvond op de Spanjaarden en zo het prille Nederland ontstond. Op 14 en 15 oktober viert havenstad Hoorn de vrijheid tijdens een feestelijke herdenking van deze Slag op de Zuiderzee uit 1573. Een weekend lang bruist de historische binnenstad van gratis activiteiten voor iedereen. Zie www.slagopdezuiderzee.nl voor het complete programma.

Blog: De muntgewichtdoos uit Scheurrak SO1

Muntgewicht voor een gouden munt, 1 Vlies of Gouden Vlies, met het verkopersmerk van Hans Fonq en de hand van Antwerpen, 1584. Foto door restauratieatelier Restaura.In 2020 startte er een nieuw onderzoek naar het scheepswrak Scheurrak SO1. In dit interdisciplinaire project, een samenwerking tussen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Universiteit Leiden, onderzoeken archeologen en historici zowel de scheepsconstructie als de materiële cultuur van het wrak Scheurrak SO1. Het schip zonk in het laatste decennium van de zestiende eeuw bij Texel. Hoogstwaarschijnlijk was dit schip een straatvaarder, een vrachtschip dat graan uit het Baltisch gebied door de Straat van Gibraltar naar een haven aan de Middellandse Zee vervoerde. Tijdens opgravingen in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw bleek het wrak niet alleen voor de Nederlandse scheepsbouwgeschiedenis belangrijk te zijn, maar ook een uitzonderlijk goed bewaarde scheepsinventaris te herbergen.

Lees verder “Blog: De muntgewichtdoos uit Scheurrak SO1”

Save the date: Symposium Werken boven en onder water, Maritiem Muzeeum Zeeland, 24 november 2023

Op vrijdagmiddag 24 november 2023 vindt plaats het symposium Werken boven en onder water. Dit vijftiende symposium van het Maritiem Portal/de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland wordt georganiseerd, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, in het Maritiem Muzeeum Zeeland in Vlissingen. Voorafgaand aan dit symposium vindt de ALV van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis plaats. De leden van deze Vereniging ontvangen hiervoor een uitnodiging. Binnenkort meer informatie over het middagsymposium op de website van het Maritiem Portal.

Symposium 1673, 27 oktober 2023 in Het Scheepvaartmuseum

Vorig jaar werd uitvoerig het Rampjaar herdacht. Daarbij was weinig aandacht voor de strijd ter zee, omdat 1672 in maritiem opzicht niet interessant was. Dat geldt wel voor 1673, omdat de oorlogsvloot toen drie maal stand hield tegen een veel grotere en sterkere Engels-Franse vloot. Ook in financieel opzicht was 1673 een interessant jaar. Reden voor de Stichting en de Vereniging van Zeegeschiedenis een symposium over 1673 en dan in het bijzonder de financiën van de zeeoorlog te organiseren.De middag zal worden opgedragen aan de eind 2022 overleden emeritus hoogleraar zeegeschiedenis Jaap Bruijn, mede omdat zijn eerste boekje over het jaar 1673 ging. Het symposium vindt plaats op vrijdagmiddag 27 oktober in Het Scheepvaartmuseum Amsterdam. Meer informatie en aanmelden

Tentoonstelling: Solo op zee. Herman Jansen zeilde de wereld rond (1972-1976)

Reddingsboei, circa 1970. Anoniem. Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam.

In Solo op Zee staat de reis om de wereld van solozeiler Herman Jansen centraal. Met een poëtische video-installatie van Jansens dia’s, films en audiofragmenten gemaakt door Robert Fox en enkele onderdelen van zijn persoonlijke uitrusting wordt de bezoeker meegenomen op deze reis. De presentatie is vanaf 18 augustus 2023 t/m medio 2024 te zien in Het Scheepvaartmuseum. Meer informatie

Verschenen: Wereldzee in de polder

Wie eind negentiende eeuw langs de kusten van de Zuiderzee voer, zag onstuimig water, weidse velden en af en toe een vissersdorp of boerderij. Tegenwoordig is het er een drukte van belang, met bebouwing, industrie, windmolens en pleziervaart. Geen ander Nederlands landschap veranderde zó drastisch als het IJsselmeergebied. In 1873 maakte de Fransman Henry Havard een iconische reis langs de dorpen en steden rondom de Zuiderzee. Honderdvijftig jaar later vaart Ronald Nijboer in zijn kielzog het IJsselmeer rond. Met een historische tjalk bezoekt hij de oude en nieuwe kustplaatsen, waar hij de verhalen van de bewoners optekent. Wat is veranderd en wat is gebleven? Hoe zijn we omgegaan met ons landschap en onze cultuur? En wat leert het verleden ons over de toekomst? Ronald Nijboer, Wereldzee in de polder. Een moderne ontdekkingsreis van de Zuiderzee van 1873 naar het IJsselmeer van vandaag. Meer informatie