Call for proposals Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship 2022

Het Scheepvaartmuseum. Credit Eddo Hartmann

Het Scheepvaartmuseum heeft twee onderzoeksbeurzen. Beide beurzen zijn bedoeld voor onderzoek naar objecten in de museumcollectie. Het Dr. Ernst Crone Fellowship staat open voor gepromoveerde academici, het Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship voor (recent) afgestudeerde masterstudenten. Tot en met 1 april 2022 is het mogelijk voorstellen in te dienen voor onderzoeksprojecten in het kader van het Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship. Dit jaar zijn tot maximaal vier onderzoeksplaatsen beschikbaar. Projecten hebben een looptijd van vijf tot zes maanden en starten in mei 2022 of later. Meer informatie