Canon anno 2020 – hoe doe je dat? Tentoonstelling in Openluchtmuseum

Artist impression tentoonstellingsruimte Canon anno 2020 – Hoe doe je dat?

De tentoonstelling volgt werk commissie voor vernieuwen Canon van Nederland, vanaf 23 juni 2020 in het Nederlands Openluchtmuseum.

De dag nadat de Commissie Herijking Canon van Nederland haar rapport presenteert aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, opent in het Nederlands Openluchtmuseum een tentoonstelling over het werk dat de commissie in het afgelopen jaar verrichtte om tot een vernieuwde Canon te komen. Canon anno 2020 – Hoe doe je dat?! gaat over de keuzes en dilemma’s tijdens de werkzaamheden, over de leden van de commissie en het traject dat zij moest afleggen voordat een vernieuwde Canon kon worden gepresenteerd.

Wikken en wegen
In de tentoonstelling Canon anno 2020 – Hoe doe je dat?! is onder meer een videodocumentaire te zien over het werk van de commissie, de voorbereidingen, het externe krachtenveld en het proces van ‘wikken en wegen’. Er was in 2006 lof voor de Canon maar in de loop van tijd kwamen er ook vragen. Kwam onze slavernijgeschiedenis voldoende aan bod? Was de rol van vrouwen genoeg belicht? Kon elke inwoner van Nederland zich in de Canon herkennen?
In een grote glazen vitrine staat een vergadertafel opgesteld en worden de individuele leden voorgesteld, wie zij zijn en wat hun respectievelijke achtergrond is. Ten slotte worden op een 15 meter lange wand de (nieuwe) vensters kort voorgesteld, in woord en beeld.

Herijken
De Commissie Herijking Canon van Nederland kreeg in juli 2019 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de opdracht om de Canon van Nederland, zoals die werd samengesteld door de Commissie-Van Oostrom tussen 2005 en 2006, te ‘herijken’. De minister van OCW omschreef de opdracht als het ‘tegen het licht houden van keuzes en teksten die op grond van de inzichten van toen gemaakt zijn’. Een jaar lang kwam de commissie, bestaande uit in totaal acht personen onder leiding van historicus James Kennedy, bijeen om zich over de vraag te buigen wat er na 14 jaar in de canon gehandhaafd moest blijven en wat er moest worden gewijzigd. Maatschappelijke kwesties beïnvloedden én beïnvloeden nog steeds de samenstelling van de Canon.

Canon van Nederland
In het Nederlands Openluchtmuseum is sinds 2017 de Canon van Nederland te zien. Een interactieve presentatie van vijftig thema’s (vensters genoemd) die chronologisch een samenvatting geeft van de geschiedenis van Nederland. Spectaculaire ‘filmsets’ die in elkaar overlopen vertellen verhalen uit de Canon, verdeeld over 10 achtereenvolgende tijdvakken. De bezoeker staat oog in oog met historische personages uit elk tijdvak en leert hen en hun wereld kennen via spellen, animaties en films. En uiteraard via hun originele voorwerpen als het overgeleverde ‘bewijsmateriaal’ voor hun verhalen. Het ontstaan van Nederland, de bevolking, het klimaat en de geografie komen aan bod in de filmzaal. In de laatste zaal worden op een spectaculair 18-meter breed interactief scherm alle 50 vensters getoond.