Save the date: symposium Vlootschouw op 18 januari 2020 in HSM

Op zaterdag 18 januari 2020 zal de eerste ‘Vlootschouw’ van het maritieme verleden van de Lage Landen plaatsvinden in Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.

Het doel van de Vlootschouw is een ontmoetingsplek te zijn voor iedereen die voeling heeft met het maritieme verleden van Nederland en België. Kortom, professionals, studenten en liefhebbers uit alle mogelijke maritiem-historische disciplines kunnen er terecht om kennis uit te wisselen en plannen te bespreken voor gezamenlijke projecten, aanvragen of activiteiten. Bovendien beoogt de Vlootschouw uit te groeien tot een tweejaarlijks terugkerend evenement. Hier vindt u het conceptprogramma. Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over dit symposium?, abonneer u dan svp op onze nieuwsbrief.

Lees “Save the date: symposium Vlootschouw op 18 januari 2020 in HSM” verder

Najaarssymposium in Zuiderzeemuseum, 15 november 2019

Het najaarssymposium wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis en het Maritiem Portal/de NMGN. Hier vindt u het programma. U bent van harte welkom. NB aanmelden kan tot 8 november bij Marja de Keuning.Voor de route kijk op: https://www.zuiderzeemuseum.nl/nl/page/347/route-en-parkeren. Zie ook de extra informatie over parkeren hierna bij lees meer.

Lees “Najaarssymposium in Zuiderzeemuseum, 15 november 2019” verder

Najaarsnummer Tijdschrift voor Zeegeschiedenis is verschenen

Onlangs is het najaarsnummer van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis verschenen. Dit nummer van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis richt het vizier op de Nederlandse scheepvaart naar en in Zuidoost-Azië. De drie artikelen coveren een periode van 350 jaar: van de expansie van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in het begin van de zeventiende eeuw tot de soevereiniteitsoverdracht van Indonesië op 27 december 1949. Een overzicht van de inhoud staat op de website van de Vereniging voor Zeegeschiedenis. Zie ook de virtuele tentoonstelling over de Rooswijk op het Maritiem Portal.

Nieuwe documentaire over oorringen bij binnenschippers en vissers op Maritiem Portal

Voorbeeld van een oorring bij vissers

Marjon van der Eerden, die regelmatig korte filmpjes maakt over maatschappelijke onderwerpen, heeft in 2019 een filmpje gemaakt over oorringetjes die door binnenschippers en vissers werden (en worden) gedragen. Klik hier voor de link naar de documentaire. Zie ook: https://maritiemportal.nl/divers-filmmateriaal/. NB het is noodzakelijk om het geluid op uw eigen computer harder te zetten, het geluid in de film is erg zacht.

Lees “Nieuwe documentaire over oorringen bij binnenschippers en vissers op Maritiem Portal” verder

Slotsymposium Tien Jaar Sonttolregisters Online, 31 januari 2020

Tien jaar Sonttolregisters Online: Hiermee komt er een einde aan een monsterklus die ruim tien jaar heeft geduurd. Het eindresultaat is de website www.soundtoll.nl. Dit online instrument tilt de bruikbaarheid van de Sonttolregisters als historische bron naar een tot voor kort ondenkbaar niveau en stelt onderzoekers in staat de geschiedenis van de koopvaardij van Nederland en andere Europese landen in veel meer detail te bestuderen dan tot nu toe mogelijk was. Locatie van het slotsymposium: Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân
Wirdumerdijk 34, 8911 CE Leeuwarden. Hier vindt u het programma en de wijze van aanmelden.

Lees “Slotsymposium Tien Jaar Sonttolregisters Online, 31 januari 2020” verder

Standaardwerk Priangan digitaal beschikbaar

F. de Haan, Priangan

Als vervolg op het opnieuw scannen en digitaal doorzoekbaar maken van de drie delen ‘Oud Batavia‘ door F. de Haan heeft The Corts Foundation besloten het eraan voorafgaande standaardwerk ‘Priangan‘ ook digitaal te publiceren. Deze vier delen zijn tussen 1910 en 1912 eveneens door De Haan geproduceerd in de periode dat hij landsarchivaris was in Nederlands-Indië.

Lees “Standaardwerk Priangan digitaal beschikbaar” verder

Najaarssymposium in Zuiderzeemuseum, 15 november 2019

Het najaarssymposium wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis en het Maritiem Portal/de NMGN. Hier vindt u het programma. U bent van harte welkom. NB aanmelden kan tot 8 november bij Marja de Keuning.Voor de route kijk op: https://www.zuiderzeemuseum.nl/nl/page/347/route-en-parkeren. Zie ook de extra informatie over parkeren hierna bij lees meer.

Lees “Najaarssymposium in Zuiderzeemuseum, 15 november 2019” verder