Symposium over de Geschiedenis van de Zeeuwse walvisvaart, 25 november 2021

Afbeelding: Schepen op de rede van Veere, 1651, toegeschreven aan de in Middelburg geboren schilder Philip van Macheren. Links en rechts-achter van het Schotse schip in het midden zijn twee walvisvaarders te zien (Zeeuws Archief, verzamelingen van de gemeente Veere, inv.nr GV150)

Op donderdagmiddag 25 november 2021 organiseert het Zeeuws Genootschap, samen met Museum Veere een symposium over de geschiedenis van de Zeeuwse walvisvaart. Locatie: Museum Veere (Kaai 25-27, Veere).
U kunt zich hier aanmelden: info@kzgw.nl.
Meer informatie

Publieksmiddag Nederlandse steden en slavernij, 5 november 2021

Op deze jaarlijkse publieksmiddag van de Vereniging KITLV wordt stilgestaan bij de wisselwerking tussen erfgoed, herinnering en kennisvorming bij de totstandkoming van kennis over het slavernijverleden. De recente kennisexplosie over slavernij van de laatste jaren kan niet los worden gezien van decennialange inzet van herinneringsgemeenschappen, ‘activist-scholars’ en individuen om publieke erkenning te krijgen voor het Nederlandse slavernijverleden. Ingezoomd wordt op de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van de recente onderzoeken naar het slavernijverleden in verschillende steden. Hoe worden historici geïnspireerd dan wel uitgedaagd door deze onderzoeken en wat is de wetenschappelijke, maatschappelijke en persoonlijke impact ervan? En vice versa: hoe zetten maatschappelijke initiatieven en persoonlijke zoektochten naar het slavernijverleden aan tot nader onderzoek? Meer informatie    

Symposium ‘Zeevaart en wetenschap in verleden, heden en toekomst’, 5 november 2021 (geen fysieke plaatsen meer beschikbaar, volgen via livestream kan wel)

Tweede gezamenlijk symposium van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis en het Maritiem Portal/de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland, vrijdag 5 november 2021
Locatie: Rijksmuseum Boerhaave, Leiden. In verband met de coronamaatregelen is het aantal fysieke plaatsen beperkt. Aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst (toegang tot het museum wordt verleend na scannen van de corona check app). De fysieke plaatsen zijn vergeven (11 oktober), maar het is WEL nog mogelijk om het symposium via de livestream te volgen, met dank aan de RCE/ Maritiem Erfgoed Internationaal. U kunt zich hiervoor nog steeds aanmelden.
Hier kunt u het aanmeldformulier vinden.
Het programma vindt u hier.

Facebookgroep Scheepshellingen en werven

Scheepswerf bij Spaarndam. Tevens verwijzing naar molens met die namen (Leven, Strijd, Dood) bij Zaandam. (via FBgroep Scheepswerven)

Scheepswerven en hellingen zijn de bakermat voor alle historische schepen, bovendien zijn vele werven bepalend geweest voor het ontwerp en uitvoering van de nu nog varende schepen. Niet voor niets wil bijna elke scheepseigenaar graag weten waar zijn/haar schip gebouwd is. Hoog tijd om de scheepswerven in beeld te brengen met deze facebookpagina dus! 

Nieuwe algemeen directeur Nederlandse defensiemusea

John Sijmonsbergen

John Sijmonsbergen wordt per 1 januari 2022 de nieuwe algemeen directeur-bestuurder van de Stichting Koninklijke Defensiemusea. De organisatie omvat het Nationaal Militair Museum in Soesterberg, het Marinemuseum in Den Helder, het Mariniersmuseum in Rotterdam en het Marechausseemuseum in Buren.
Sijmonsbergen (1964) heeft de afgelopen elf jaar een leidende rol vervuld in de transformatie van de volkenkundige musea in Nederland tot het Nationaal Museum van Wereldculturen (een fusie van Tropenmuseum, Museum Volkenkunde, Afrika Museum en het Wereldmuseum). Daarvoor was Sijmonsbergen op directieniveau actief met innovatieve publieksprogrammering en zakelijk management in zowel de museale sector als in het bedrijfsleven. Sijmonsbergen is afgestudeerd militair historicus.

Erfgoeddag: De kracht van water, 4 november 2021

De Sint-Elizabethsvloed zoals afgebeeld op het “Meester van de Heilige Elisabeth-Panelen” Rijksmuseum, Amsterdam.

De Erfgoeddag Zuid-Holland, het jaarlijkse congres van Erfgoedhuis Zuid-Holland en de Provincie Zuid-Holland wordt dit jaar gehouden op 4 november 2021, in Kunstmin in Dordrecht. De dag staat in het teken van water en overstromingen en heeft als titel meegekregen ‘De kracht van water’. Meer informatie