Tentoonstelling Op de kaart vanaf 10 februari 2023

Met ruim 300.000 kaarten en tekeningen en 400 atlassen en kaartenboeken beheert het Nationaal Archief de grootste kaartencollectie van Nederland. Een aanzienlijk deel van deze kaarten is met de hand getekend en dus uniek. De kaarten zijn allemaal gemaakt vanuit een bepaald perspectief en met een specifiek doel. Zoals het beheren van het duingebied en aanleggen van een nieuw wegennet. Sommige kaarten zijn ook ingezet als propagandamiddel en om land in te nemen en te controleren. Aan de hand van de thema’s Op wegKaarten en kolonialisme en Maakbaar Nederland toont het Nationaal Archief in de tentoonstelling Op de kaart de ideeën en bedoelingen van opdrachtgevers en makers van kaarten. Meer informatie

Verwacht: In de schaduw van de stad

Cover

In de schaduw van de stad is een prachtige, beeldend geschreven geïllustreerde geschiedenis van Amsterdam, waarin Jelle van Lottum en Lodewijk Petram de verhalen vertellen van Amsterdammers die in de marge van de geschiedenis leefden. Van de zeventiende eeuw tot nu. Van Lottum en Petram nemen telkens een afbeelding van de stad als uitgangspunt en gaan op zoek naar de geschiedenis achter dat beeld.
Meer informatie

Website Zeeliedenaanhetscheur.nl

Nieuwe Waterweg

In 2022 was het 150 jaar geleden dat het eerste schip door de Nieuwe Waterweg naar Harwich voer. Voor het project ‘Zeelieden aan het Scheur’ maakte Leander Varekamp portretten van zeelieden, woonachtig rond het Scheur en de Nieuwe Waterweg. De Nieuwe Waterweg is in 1872 geopend. Het is de belangrijkste route om de haven van Rotterdam te bereiken. Het Scheur is het deel van de Nieuwe Waterweg dat loopt van de Maeslantkering tot de Oude Maas. Meer informatie

Symposium en boekpresentatie 41e Jaarboek voor vrouwengeschiedenis Gender at Sea, 27 januari 2023

Cover Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 41 (2023)

De boekpresentatie van het 41e Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis met als thema Gender at Sea zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 27 januari 2023 in Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Er is een livestream beschikbaar.
Aanmelden en programma 27 januari 2023.
Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan Anita van Dissel en Marja de Keuning, als vertegenwoordigers van de redactie van de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland.

Terugkijken lezing over zeevaartonderwijs op Ameland

Op vrijdag 20 januari 2023 gaf maritiem-historicus Jurjen Leinenga en Jacob Roep een lezing voor de stichting De Ouwe Pôlle Ameland over het zeevaartonderwijs en de voormalige zeevaartschool in Nes, Ameland. Jurjen Leinenga vertelde hoe jongens in hun tienerjaren waarschijnlijk het zeemanschap leerden. Dit geschiedde vooral in de winterperiode. Tot 1840 was er nog niet sprake van gedegen scholing in het vak zeevaartkunde op de Waddeneilanden. Toch was er wel behoefte aan een soort van zeevaartschool. Dit zag de bekwame onderwijzer Folkert Eeltjes Dijkstra. Hij startte met het geven van zeevaartkundige vakken op de lagere school in Nes. Hoe dit in zijn werking ging, vertelde ons bestuurslid Jacob Roep (bekijk de presentatie). Meer informatie

Call for papers

Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis

Afgelopen jaar heeft het Rampjaar veel aandacht gekregen, maar maritiem was 1672 niet zo interessant. Dat is anders voor 1673, met de belangrijke Tweede Slag bij Schooneveld en de Slag bij Kijkduin. Voor de Stichting Geschiedenis van de Overheidsfinanciën en de Vereniging voor Zeegeschiedenis is dit een reden om in het najaar van 2023 een bijeenkomst te organiseren rond het thema de oorlog ter zee met een financiële invalshoek. Dit kan zowel gaan over financiële aspecten aan de wal als aan boord. De bijdragen zullen worden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. We zoeken nog enkele sprekers. U kunt uw voorstel opsturen naar Victor Enthoven.

Verschenen: Autobiografie van een jacht

Cover

Al meer dan veertig jaar woont socioloog Dick Pels op een klassiek motorjacht dat vaak (maar ten onrechte) ‘het jacht van koningin Emma’ wordt genoemd. De Nymphaea (Latijn voor ‘Waterbloem’) werd in 1917 gebouwd voor de Rotterdamse reder Albert Goudriaan, naar een ontwerp van de bekende scheepsarchitect H.W. de Voogt. Het is nog steeds de grootste salonbakdekkruiser die rondvaart op de Nederlandse wateren. Dit boek volgt de kleurrijke geschiedenis van dit unieke varend monument, die vanaf 1978 gelijk op gaat met de persoonlijke geschiedenis van de auteur. Meer informatie