Herdenking Slag op de Zuiderzee in Hoorn, 8 en 9 oktober 2022

De Slag op de Zuiderzee is in de historie van Hoorn misschien wel de belangrijkste gebeurtenis. Drie dagen nadat de Spanjaarden bij Alkmaar worden verdreven leveren de watergeuzen en de bevolking van Hoorn voor de kust van onze stad een beslissende zeeslag met de Spaanse vijand. Op 12 oktober 1573 worden de Spanjaarden verslagen, mede door een grote inzet van de Hoornse bevolking. Er kan via de Zuiderzee weer vrij gehandeld worden met de landen aan de Oostzee en Middellandse zee. Hoorn wordt een welvarende stad. Op zaterdag 8 oktober is er een uitgebreid cultureel programma. Op zondagmiddag 9 oktober staat de haven van Hoorn bol van de nautische activiteiten. De viering van de Slag op de Zuiderzee in Hoorn is een initiatief van Gemeente Hoorn en Stichting Hoorn Kunst & Cultuur. Meer informatie

Symposium Noord-Nederland en de Zee, 4 november 2022

Graag attenderen wij u op het najaarssymposium van het Maritiem Portal/ de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland. Het thema is ‘Noord-Nederland en de Zee’ en het symposium wordt gehouden op vrijdagmiddag 4 november 2022 in Tresoar, Leeuwarden. Er wordt een livestream aangeboden, u kunt het symposium dus ook online volgen. Bij het aanmelden graag aangeven of u naar Leeuwarden komt of dat u het symposium online wilt volgen. We hopen u te mogen begroeten op 4 november!
Programma
Aanmelden (voor 26 oktober 2022)
Lukt het aanmelden via google forms niet, stuur dan svp even een bericht naar de webmaster.

NB U krijgt binnen enkele dagen een bevestiging. Heeft u die nog niet ontvangen? Laat het dan even weten aan de webmaster.

Verschenen: Oorlog en ongelijkheid

Cover

In Oorlog en ongelijkheid. Een inclusieve geschiedenis van de Gouden Eeuw behandelt Marjolein ’t Hart de Gouden Eeuw op inclusieve wijze en laat ze zien hoe de Tachtigjarige Oorlog heel verschillend uitwerkte voor de verschillende groepen Nederlanders. De Gouden Eeuw was vooral een gouden eeuw voor de Hollandse stedelijke elite. Katholieken, plattelanders, vissers en de lagere en middenklasse in de steden gingen er tijdens de Gouden Eeuw juist op achteruit. Meer informatie

Wereldzeedag 29 september 2022

Foto ©IMO. United Nations.

Jaarlijks op de laatste donderdag van september is het Wereldzeedag / Wereld Maritieme Dag (World Maritime Day). Ingesteld door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de Verenigde Naties. Landen worden aangemoedigd maritieme activiteiten te organiseren in de laatste week van september. Meer informatie

Nieuw NMGN-hoofdstuk online: Louis Sicking en Ronald de Graaf – Geweld en oorlogvoering ter zee, 1018-1568 

Ontscheping van paarden en manschappen. Miniatuur in de Histoire de Charles Martel van Loyset Liédet (ca. 1460). Ms. 8, fol. 333.
Koninklijke Bibliotheek, Brussel.

In de middeleeuwen was geweld op de zeeën rondom Europa endemisch. Piraterij was de norm. Scheepvaart en geweld gingen hand in hand. In de Lage Landen was het niet anders. Vanaf de vorming van de kustgraafschappen tot aan de Nederlandse Opstand waren handel, zeeroof en maritieme oorlogvoering onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de middeleeuwse Nederlanden kwamen de admiraliteit, de vlootorganisatie, het bouwen en uitrusten van oorlogsschepen, maritieme tactieken en strategische functies van de marine tot ontwikkeling. Wie de opkomst van de Nederlandse Republiek als zeemogendheid wil begrijpen ontkomt er niet aan verder terug te kijken dan de watergeuzen. Louis Sicking en Ronald de Graaf schreven het NMGN-hoofdstuk: Geweld en oorlogvoering ter zee, 1018-1568. Meer informatie

Maand van de geschiedenis oktober

Oktober is de Maand van de Geschiedenis, het grootste geschiedenisevenement van Nederland. Samen met talloze musea, bibliotheken, boekhandels, archieven en andere culturele instellingen organiseert de Maand meer dan vijfhonderd activiteiten door het hele land. Onder het motto ‘Ontdek gisteren, begrijp vandaag’ brengen we in oktober 2022 met het thema Wat een ramp! geschiedenis voor het voetlicht. Meer informatie

Fototentoonstelling Mens op Zee vanaf 7 oktober 2022

Portret van een Javaans bemanningslid aan boord van de Johan van Oldenbarnevelt in 1938. Foto Alphons Hustinx. Collectie Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam.

Het Scheepvaartmuseum en de Dutch National Portrait Gallery presenteren van 7 oktober 2022 t/m 28 mei 2023 de fototentoonstelling Mens op Zee: een veelzijdige maritieme wereld waarin prikkelende, ontroerende en onvoorspelbare portretten en verhalen laten zien hoe het op-zee-zijn je als mens kan veranderen. Meer informatie