Documentaire ‘The Legacy of the Rooswijk’ te zien op You Tube

Vanaf 28 september 2020 is de derde documentaire te zien over de archeologische opgraving van de Rooswijk, een schip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Het verging op 9 januari 1740, één dag na vertrek, op de Goodwin Sands vlak voor de kust van Engeland. In 2016, 2017 en 2018 hebben de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Historic England de Rooswijk onderzocht en opgegraven in samenwerking met MSDS Marine. De driedelige documentaire is op You Tube te bekijken. Also in English.

Lees “Documentaire ‘The Legacy of the Rooswijk’ te zien op You Tube” verder

Verschenen: Johan van Veen, meester van de zee. Grondlegger van het Deltaplan

Pas langzaam dringt de grote betekenis van Johan van Veen door. De Deltawerken, waarvan hij de grondlegger was, worden beschouwd als een modern wereldwonder. Willem van der Ham richt een papieren monument op voor deze briljante maar ook grillige ingenieur. Het is het meeslepende verhaal van een rusteloze wetenschapper, strijdend tegen de elementen en tegen bureaucratie. Twintig jaar voor de Watersnoodramp waarschuwde hij al dat de dijken veel te laat en te zwak waren. Hij kreeg op 1 februari 1953 zijn wrange gelijk. Als meester van de zee begreep Johan van Veen als geen ander de grillen van de Nederlandse delta. Zijn plannen voor de kustbescherming zijn nog steeds actueel en hij staat aan de basis van de moderne klimaatwetenschap. Als eerste besefte Johan van Veen welke gevaren er voor Nederland in de zeespiegelstijging schuilden. Meer informatie

Verwacht: Graddy Boven, Geloof en bijgeloof op zee

Door de eeuwen heen is de aantrekkingskracht van zee op de mens ingrijpend groot. De oneindigheid van de zee intrigeert en vandaar dat er spelenderwijs fantastische en bizarre vertellingen over het wel en wee van de oceanen zijn ontstaan. Geen wonder dat de zeeman voortdurend worstelt met de mysteries van de zee. Geloof en bijgeloof op zee vertelt over Neptunus, watervrouwen, zeemonsters, kerk, schip en de dood, wereldlijke zeehelden, sierschepen, de Vliegende Hollander, luchtspiegelingen en de Bermudadriehoek. Boeiende vertellingen die het verschil tussen geloof en bijgeloof uitdiepen. Op 14 oktober verschijnt bij de WalburgPers: Graddy Boven, Geloof en bijgeloof op zee. Fantastische en bizarre vertellingen over de oceaan. Meer informatie

Op zoek naar maritiem erfgoed: wat is uw relatie met het water?

Prins Willem-Alexanderbrug

Water is onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse geschiedenis. Al vanaf het vroegste begin doen wij ons best het water te beheersen en te benutten. Ook beschermen we onszelf tegen het water wanneer het dreigt te overstromen, zoals in 1953 gebeurde en in 1995 bijna.

Onze eeuwenlange band met water heeft ertoe geleid dat maritiem erfgoed haast overal in ons land aanwezig is. Hoe bijzonder dit is, wordt vaak vergeten. Niet iedereen staat er bijvoorbeeld bij stil dat wij een gehele provincie hebben gecreëerd op een plek waar ooit alleen water was.

Lees “Op zoek naar maritiem erfgoed: wat is uw relatie met het water?” verder

Lopend onderzoek: Visualisering van VOC-data

Een belangrijk onderdeel van historisch onderzoek is de visualisering van data. Door middel van grafieken en kaarten kan een abstracte dataset toegankelijk gemaakt worden. Dit komt goed naar voren in de recente tweets van Jelle van Lottum, hoofd van de afdeling Geschiedenis van het Huygens ING en bijzonder hoogleraar arbeidsmigratie aan de Radboud Universiteit.

Lees “Lopend onderzoek: Visualisering van VOC-data” verder

Wind in de Zeilen eindelijk compleet

Op maandag 28 september komen de twee nog ontbrekende schilderijen van de expositie Wind in de Zeilen eindelijk vanuit Engeland naar het Zeeuws maritiem muZEEum in Vlissingen. Daarmee is de langdurige bruikleen uit de collectie Inder Rieden uit Londen aan het muZEEum compleet. De schilderijen uit de collectie Inder Rieden zijn uit quarantaine en mogen de tocht over het Kanaal van Engeland naar Zeeland maken.

Lees “Wind in de Zeilen eindelijk compleet” verder

Activiteiten in herfstvakantie in het Zuiderzeemuseum

Veerboten varen weer

Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, de actualiteit en de toekomst van het voormalige Zuiderzeegebied. In het buitenmuseum staan authentieke dorpspanden uit dit gebied. Jong en oud komt hier in aanraking met de Zuiderzeecultuur. Zo kunnen bezoekers meekijken bij ambachtslieden, het dagelijks leven van toen beleven en een vers gerookt visje proeven. In het binnenmuseum maken bezoekers kennis met kunst, cultuur en erfgoed van voor en na de afsluiting van de Zuiderzee. Daarnaast is er een schepenhal vol historische schepen. Kenmerkend voor het Zuiderzeemuseum is dat het de cultuurhistorische collectie verrassend verbindt met hedendaagse kunst, vormgeving en design. Meer informatie