Verschenen: Zeeuwse zeeweringen van Jeanine Dekker

Zeeuwse zeeweringen. Werken aan de Zeeuwse kust, 1944-2015 toont de veelomvattende verdediging van Zeeland op de grens van land en water. Het vertelt hoe aannemers de kolossale werken, die technisch vaak ook nog eens heel gecompliceerd waren, tot stand brachten. Hoe de waterbouw er reuzensprongen maakte, hoe geen kustvak onberoerd bleef. Hoe Zeeland beschermd moest worden, want nergens anders aan de Nederlandse kustlijn was dit werk zo vaak van levensbelang. Meer informatie

Nieuwe tijdelijke tentoonstelling: Cor Jaring – Havenportretten en buurtgezichten

Amsterdamse havenwerkers, Cornelis (Cor) Jaring / uit het familie archief van Cor Jaring.

De deuren van deze fotografiepresentatie openden op 17 november 2023. Die datum markeert de tiende sterfdag van Jaring. Het oeuvre van Cor Jaring (1936-2013) is veelzijdig en gevarieerd maar niet alle disciplines uit zijn werk zijn even bekend. Deze selectie foto’s uit onder andere het Amsterdamse Stadsarchief, het Rijksmuseum en uit de familie collectie van Jaring brengt hier verandering in. De focus van deze tentoonstelling ligt op de fotografie van de buurten die Cor Jaring hebben gevormd: de buurten rondom Het Scheepvaartmuseum, de Oostelijke Eilanden, en de Amsterdamse haven. Zijn bakermat. Meer informatie

Het Zeilvaartlexicon van J. van Beylen is nu digitaal beschikbaar

In 1985 verscheen het Zeilvaart Lexicon van J. van Beylen. Dit uitgebreide werk bevat ongeveer 7.000 nautische termen met uitleg en een vertaling in het Engels, Frans en Duits. Vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een project opgestart met als doel de informatie uit het Lexicon vrij beschikbaar te stellen voor zowel de vrijwilligers als professionele onderzoekers die geïnteresseerd zijn in maritieme geschiedenis. Meer informatie

Launch ESTA database, 6 december 2023, 16.00 uur op IISG, Amsterdam

Op woensdag 6 december 2023 lanceren we de Exploring Slave Trade in Asia (ESTA) database op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. De database geeft toegang tot informatie over ruim 4.000 slavenhandelsreizen waarop naar schatting 600.000 slaafgemaakte mensen zijn vervoerd rond de Indische Oceaan tussen 1621 en 1856. Dit is een mijlpaal in het onderzoek naar slavernij in Azië: voor het eerst is er zoveel data bij elkaar gebracht en toegankelijk gemaakt voor verdere analyse. Meer informatie

Lees verder “Launch ESTA database, 6 december 2023, 16.00 uur op IISG, Amsterdam”

Plaatsing unieke ijstjotter Sperwer in Zuiderzeemuseum

IJstjotter Sperwer op zaal in het binnenmuseum. Foto Andé Groeneveld

Het Zuiderzeemuseum heeft op 28 november 2023 de ijstjotter Sperwer in de Schepenhal van het binnenmuseum geplaatst. Het museum is blij met deze hernieuwde toevoeging aan de collectie. Stephan Warnik, algemeen directeur van het Zuiderzeemuseum over de ijstjotter: “Nadat de erven Witmond de ijszeiler op 26 juli 2023 hadden overgedragen aan het museum, hebben wij voorbereidingen getroffen om de ijstjotter klaar te maken voor presentatie. Het bijzondere houten scheepje is gerestaureerd en wordt nu tentoongesteld in de Schepenhal van het binnenmuseum, waar de grootste museale collectie schepen van Nederland op zaal te zien is. Hierbij zal er zoals afgesproken met de erven aandacht zijn voor het verhaal van de ijszeiler en de daarbij horende geschiedenis van de familie Witmond.” Meer informatie

GLOBALISE Datasprint: What on Earth is This? Defining, Labeling and Classifying Early Modern Commodities, 4 december 2023

Are you a historian or a student of history at university with a keen interest in trade, material culture, commodity histories or just good old historical research? If yes, we at the GLOBALISE Project (KNAW Humanities Cluster), in collaboration with the CREATE Lab (UvA), invite you to participate in a workshop to contribute to and enrich our thesaurus of commodities traded in the early modern Indian Ocean world
Date: Monday 4 December; Time: 13:00 – 16:15
Location: Room F0.01 at the Humanities Labs, University of Amsterdam (Bushuis, Kloveniersburgwal 48 Amsterdam).
Parallel sessions will be organised for online participants.
Registration: Eventbrite
Tools: Bring your own laptop! More information

Netwerkdag Maritieme Bronnen, 14 december 2023 in MMR

Het NMB werkt aan een nieuw dataportaal om maritieme erfgoedcollecties en maritiem-historische datasets op één centrale plek samen te brengen. Het wordt daarmee de opvolger van Maritiem Digitaal. De nieuwe website zal de collecties nog beter ontsluiten en bovendien ook maritiem-historische gegevens van archiefinstellingen en onderzoekers beschikbaar maken. In eerdere blogs op het Maritiem Portal heeft kwartiermaker Gerhard de Kok (Huygens Instituut) al iets gedeeld over de visie van het NMB en de techniek die dit alles mogelijk zal maken. Uw betrokkenheid is van groot belang om het project te laten slagen! Daarom wordt u hierbij van harte uitgenodigd voor de netwerkdag op 14 december, waar we u bijpraten over de laatste ontwikkelingen en vertellen hoe u kunt bijdragen. Ook kunt u daar terecht met al uw vragen en opmerkingen over dit project. Wilt u met uw organisatie aansluiten op het Netwerk Maritieme Bronnen? Dan is deze middag onmisbaar! Programma. U kunt zich aanmelden via dit formulier.