Ledenbijeenkomst Wurkgroep Maritime Skiednis, zaterdag 13 april 2024

Op zaterdag 13 april 2024 houdt de Wurkgroep Maritime Skiednis een ledenbijeenkomst in IJlst. Met een lezing van Jan Tabak over IJlst, meer dan duizend jaar scheeprijk, 750 jaar stadsrechten, scheepsbouw en handel. Na de pauze is er een lezing van Maarten Stuurman over de recente reizen van de Palingaak naar Londen en de Oostzee. Aansluitend wordt er een stadswandeling gemaakt, met bezoeken aan Museum Houtstad en de Houtzaagmolen De Rat. Meer informatie

Aankondiging ALV zaterdag 25 mei 2024

Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis

Op zaterdag 25 mei 2024 vindt de voorjaarsbijeenkomst plaats in Delft. Naast de ledenvergadering staat de middag in het teken van waterrijke, maritieme verhalen uit Midden-Delfland. Binnenkort ontvangen de leden van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis naast het programma voor die dag ook de nieuwsbrief Acht Glazen met daarin de jaarstukken en notulen. Meer informatie

Tentoonstelling Waterwijs vanaf 29 maart 2024 in Zuiderzeemuseum

Waar nu altijd schoon drinkwater uit de kraan stroomt, was dat vroeger wel anders voor bewoners rond de Zuiderzee. Voor de aanleg van waterleidingen waren zij afhankelijk van andere bronnen zoals regen- of grondwater. Het halen en filteren hiervan was veel werk, dus werd er zuinig mee omgegaan. Wat kunnen wij leren van de voormalige Zuiderzeebewoners in een tijd waar drinkwaterbedrijven waarschuwen voor een toenemende kans op waterschaarste? Meer informatie

Raad voor Cultuur: omgang met koloniale archieven vraagt gelijkwaardige samenwerking

Met het advies ´Omgaan met gedeelde bronnen van het koloniale verleden’ doet de Raad voor Cultuur aanbevelingen die betrekking hebben op de omgang met koloniale archieven en documentaire collecties. Het advies is 25 maart 2024 aangeboden aan staatssecretaris Gräper-van Koolwijk. In het advies hanteert de raad voor de omgang met koloniale archieven en documentaire collecties drie uitgangspunten: de herkenning van het onrecht dat de staat de voormalige koloniën heeft aangedaan; de bereidheid om dit onrecht waar mogelijk te herstellen; de noodzaak om nieuw onrecht en de voortzetting en/of doorwerking van historisch onrecht te voorkomen. Meer informatie

Batavialand verlengt tentoonstelling ‘Mooi Goed! – Spullen Boven Water’

Door de enthousiaste reacties en positieve feedback van bezoekers verlengt Batavialand de tentoonstelling ‘Mooi Goed! – Spullen Boven Water’. De tentoonstelling, die aanvankelijk slechts voor drie maanden geopend zou zijn, wordt nu verlengd tot en met 12 mei 2024. Dit is de laatste kans om de bijzondere wereld van scheepsarcheologie op een totaal andere manier te ervaren. Mooi Goed! – Spullen Boven Water’ biedt bezoekers een duik in het verleden door de schatten van eeuwenoude scheepswrakken in de schijnwerpers te zetten. Dankzij een unieke mix van fotografie, historische objecten en artistieke belichting komt de schoonheid en de geschiedenis van deze objecten tot leven. Meer informatie

Lezing aan boord ss Rotterdam, zaterdag 30 maart 2024

In samenwerking met de ss Rotterdam organiseert vereniging De Lijn op 30 maart 14.00 uur een lezing over ‘Schade-experts maken zich zorgen om de steeds grotere containerschepen. Kan de industrie deze ontwikkeling nog wel aan’? Gastspreker is Ton Schox. Hij is onlangs gestopt als marine surveyor en Global Marine Specialist Practice Group Leader. Locatie: a/b ss Rotterdam, Odyssee Room. Meer informatie