Tentoonstelling Koninklijk borduren in Textielmuseum, 15 oktober 2022 – 10 april 2023

Foto links: Originele gordijnen in de Chinese Zaal van Huis ten Bosch, onbekend borduuratelier te Guangzhou, ca. 1791. HTB 0680, Staat der Nederlanden / Koninklijke Verzamelingen, Den Haag. Foto midden: Detail van het digitale ontwerp voor de nieuwe gordijnen, Liesbeth Stinissen, 2021/2022. Foto rechts: Borduur- en laserspecialist Frank de Wind van het TextielLab werkt samen met ontwerper Liesbeth Stinissen aan het machinaal geborduurde gedeelte van de nieuwe gordijnen voor Paleis Huis ten Bosch, foto door Willeke Machiels i.o.v. TextielMuseum.

De bijzondere gezamenlijke opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf en de Dienst van het Koninklijk Huis aan het TextielMuseum betreft een eigentijdse remake van de achttiende-eeuwse zijden gordijnen uit de Chinese Zaal van Paleis Huis ten Bosch in Den Haag, één van de ontvangstruimtes van het woonpaleis van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. Na recentelijk onderzoek bleken de originele gordijnen te kwetsbaar om terug te plaatsen; ze moeten geconserveerd en opgeslagen worden, wat aanleiding werd voor deze opdracht. Het ontwerp voor de nieuwe gordijnen met veel maritieme elementen is van de hand van de Haagse ontwerper Liesbeth Stinissen. Voordat de gordijnen in het paleis in Den Haag worden toegepast, zijn ze in Tilburg te bewonderen door het publiek. De nieuwe gordijnen zijn samen met de originelen te zien in de tentoonstelling ‘Koninklijk borduren | Verhalen en vakmanschap’, van 15 oktober 2022 t/m 10 april 2023 in het TextielMuseum. Meer informatie

Tentoonstelling Op de kaart vanaf 10 februari 2023

Met ruim 300.000 kaarten en tekeningen en 400 atlassen en kaartenboeken beheert het Nationaal Archief de grootste kaartencollectie van Nederland. Een aanzienlijk deel van deze kaarten is met de hand getekend en dus uniek. De kaarten zijn allemaal gemaakt vanuit een bepaald perspectief en met een specifiek doel. Zoals het beheren van het duingebied en aanleggen van een nieuw wegennet. Sommige kaarten zijn ook ingezet als propagandamiddel en om land in te nemen en te controleren. Aan de hand van de thema’s Op wegKaarten en kolonialisme en Maakbaar Nederland toont het Nationaal Archief in de tentoonstelling Op de kaart de ideeën en bedoelingen van opdrachtgevers en makers van kaarten. Meer informatie

Verwacht: In de schaduw van de stad

Cover

In de schaduw van de stad is een prachtige, beeldend geschreven geïllustreerde geschiedenis van Amsterdam, waarin Jelle van Lottum en Lodewijk Petram de verhalen vertellen van Amsterdammers die in de marge van de geschiedenis leefden. Van de zeventiende eeuw tot nu. Van Lottum en Petram nemen telkens een afbeelding van de stad als uitgangspunt en gaan op zoek naar de geschiedenis achter dat beeld.
Meer informatie

Website Zeeliedenaanhetscheur.nl

Nieuwe Waterweg

In 2022 was het 150 jaar geleden dat het eerste schip door de Nieuwe Waterweg naar Harwich voer. Voor het project ‘Zeelieden aan het Scheur’ maakte Leander Varekamp portretten van zeelieden, woonachtig rond het Scheur en de Nieuwe Waterweg. De Nieuwe Waterweg is in 1872 geopend. Het is de belangrijkste route om de haven van Rotterdam te bereiken. Het Scheur is het deel van de Nieuwe Waterweg dat loopt van de Maeslantkering tot de Oude Maas. Meer informatie

Symposium en boekpresentatie 41e Jaarboek voor vrouwengeschiedenis Gender at Sea, 27 januari 2023

Cover Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 41 (2023)

De boekpresentatie van het 41e Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis met als thema Gender at Sea zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 27 januari 2023 in Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Er is een livestream beschikbaar.
Aanmelden en programma 27 januari 2023.
Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan Anita van Dissel en Marja de Keuning, als vertegenwoordigers van de redactie van de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland.

Terugkijken lezing over zeevaartonderwijs op Ameland

Op vrijdag 20 januari 2023 gaf maritiem-historicus Jurjen Leinenga en Jacob Roep een lezing voor de stichting De Ouwe Pôlle Ameland over het zeevaartonderwijs en de voormalige zeevaartschool in Nes, Ameland. Jurjen Leinenga vertelde hoe jongens in hun tienerjaren waarschijnlijk het zeemanschap leerden. Dit geschiedde vooral in de winterperiode. Tot 1840 was er nog niet sprake van gedegen scholing in het vak zeevaartkunde op de Waddeneilanden. Toch was er wel behoefte aan een soort van zeevaartschool. Dit zag de bekwame onderwijzer Folkert Eeltjes Dijkstra. Hij startte met het geven van zeevaartkundige vakken op de lagere school in Nes. Hoe dit in zijn werking ging, vertelde ons bestuurslid Jacob Roep (bekijk de presentatie). Meer informatie