Archief 506 Machinefabriek en Ketelmakerij Koninklijke Maatschappij De Schelde, 1876-1938 (KMS) Vlissingen (Gemeentearchief Vlissingen)

Dit archief bevat stukken over deze maatschappij. Ze bouwden schepen, machines, ketels, vliegtuigen, autobussen en bruggen.

Archief 506 Machinefabriek en Ketelmakerij Koninklijke Maatschappij De Schelde 

Archief 536 Memoriaal van de Marine, 1876-1880 (Gemeentearchief Vlissingen)

Memoriaal van de Marine bevat opgaven die betrekking hebben op de afmetingen, constructie, werktuigen, toetuiging en uitrusting. Daarnaast ook van Nederlandse oorlogsschepen en omtrent enige havens, dokken, sluizen en werven enz.

Archief 536 Memoriaal van de Marine

Archief Aanvoer Goederen Overzee, 1945-1949 (Nationaal Archief)

Het archief Aanvoer goederen overzee, 1945-1949 bevat contacten met het Supreme Headquarter Allied Expeditionary Force (SHAEF), het Netherlands Office for Relief and Rehabilitation (NORR), het Militair Gezag, banken en rederijen.

Archief Aanvoer Goederen Overzee