Comportementsboeken met leerlingen van de Zeevaartschool Amsterdam 1785-1971 (Stadsarchief Amsterdam)

Het Archief van het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s Lands Zeedienst (Kweekschool voor de Zeevaart), opgericht in 1781 om geld in te zamelen voor de gewonden en nabestaanden van slachtoffers van de slag bij de Doggersbank op 5 augustus 1781, richt in 1785 de Kweekschool voor de Zeevaart op. Het doel is om minvermogende jongens op te leiden tot zeelieden. Het Fonds heeft de school tot 1971 beheerd en bestaat tot op de dag van vandaag.

Archief van het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s Lands Zeedienst