De VOC site

De VOCsite is opgezet rondom de uitgebreide databank met gegevens van de meer dan 2000 schepen die de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) in gebruik heeft gehad gedurende haar bestaan. De periode beslaat ook de periode waarin er zgn. Voorcompagnieën naar Indië werden uitgezonden, 1595-1602. Deze database is aanvankelijk voor privé-gebruik opgezet, maar is inmiddels via internet te raadplegen. Indien de gegevens bekend zijn worden van ieder schip de scheepsgegevens getoond alsmede een lijst van de reizen die het schip gemaakt heeft. De gegevens worden regelmatig aangevuld.

VOCsite