Dick Gorter en Marien Lindenborn treden terug als bestuurslid Marhisdata

Op 30 juni 2022 heeft Dick Gorter na 17 jaar zijn voorzittershamer van Marhisdata neergelegd. Dick behoort dan wel niet tot de zogenaamde ‘founding fathers’ die Marhisdata hebben opgericht in mei 2005 na diverse bijeenkomsten in Den Haag, hij was wel de persoon die kort na de oprichting, naast zijn grote kennis over de Nederlandse koopvaardijvloot en relaties in de maritieme wereld, met zijn visie en enthousiasme vanaf 2006 de Stichting professionaliseerde op technisch en financieel vlak. Marien Lindenborn is een van de ‘founding fathers’ en eerder dit jaar teruggetreden als bestuurslid verantwoordelijk voor de research, een rol die hij vanaf 2005 met tomeloze energie en passie vervulde. De basisgegevens van de ‘groot handels vaart (GHV)’ zoals vastgelegd in de database komt voor een groot deel uit zijn in tientallen jaren met zorg samengestelde scheepsdocumentatie. Daarnaast is Marien de autoriteit op het gebied van Nederlandse stoomschepen.

Nadat de GHV was toegevoegd aan de database, heeft Marien zich ingezet om ook zoveel mogelijk gegevens over koopvaardijschepen uit de 19e eeuw te ontsluiten. Dit betreft zowel schepen die onder Nederlandse vlag voeren vanuit een haven vanaf Nederlands grondgebied als schepen die een zeebrief uitgereikt kregen in Nederlands-Indië.

Een andere monsterklus waaraan veel vrijwilligers een belangrijke bijdrage hebben geleverd, maar waarvan Marien de initiatiefnemer was, is de Maritieme Kroniek van Nederland (1813 – 1920) die geheel doorzoekbaar is op onze website en onmisbaar is bij onze activiteiten.

Op bestuurlijk vlak hebben zowel Dick als Marien een belangrijke rol gespeeld en gezorgd voor continuïteit. Dat zij een stap terug doen na zoveel jaren bestuurlijk actief te zijn geweest is logisch en ook verdiend.

Zowel Dick als Marien zullen zich actief blijven inzetten voor onze Stichting en hun energie volledig richten op datgene waar hun grootste interesse ligt en dat is de Nederlandse Koopvaardijvloot en het vastleggen van de gegevens en afbeeldingen van koopvaardijschepen.