Fryslân: Makkumer schippers op pad

In de zeventiende eeuw ontwikkelde zich in Makkum een steeds belangrijker schippersgemeenschap die vooral handel dreef met kustvaart, tot de Kleine Oost (Noord-Duitsland en Denemarken). Contacten in Amsterdam en Hamburg gebruikten de Makkumers om hun werkterrein almaar uit te breiden, tot de Baltische kust. In de nieuwste editie van Historisch Tijdschrift Fryslân is een uitgebreid artikel gewijd aan de geschiedenis van de Makkumer schippers.
Meer informatie