Gezocht: vrijwilliger beeldredactie NMGN/MP per 1 februari 2022

Het Maritiem Portal van Nederland (https://maritiemportal.nl/) is een snel groeiend online maritiem-historisch kenniscentrum met maar liefst dertig deelnemende organisaties. Geïnteresseerden in het Nederlandse maritieme verleden en heden kunnen op het portal op een toegankelijke manier up-to-date informatie vinden over tentoonstellingen, lezingen, publicaties en tal van andere maritiem-historische wetenswaardigheden. Het Maritiem Portal wordt ontwikkeld en gehost bij het Huygens Instituut, dat in een Maritiem Historisch Data Centrum ook andere projecten, databases en e-publicaties op maritiem gebied wil samenbrengen.

De kern van het Maritiem Portal wordt gevormd door de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland (NMGN). Door een groep van ruim vijftig maritiem historici wordt hieraan al enige jaren hard gewerkt. Inmiddels zijn er al diverse hoofdstukken online gepubliceerd in Open Access.
Meer informatie