Het Scheepvaartmuseum start vernieuwing presentatie op replica VOC-schip Amsterdam

Het Scheepvaartmuseum werkt aan een nieuwe presentatie van het VOC-schip Amsterdam. Deze zomer is een eerste nieuwe verhaallijn met nieuwe tekstborden toegevoegd, omdat het museum vond dat bezoekers te weinig meekregen over de handelsgeschiedenis van de VOC en het geweld dat daarmee gepaard ging. Met inbreng van experts en publiek werkt het museum in 2023 en 2024 verder toe naar een nieuw meerstemmig verhaal op het schip. Meer informatie

De eerste fase van de herinrichting is nu afgerond: sinds deze zomer zijn er nieuwe tekstborden met illustraties van Anna June aan boord te zien. Deze borden – ontworpen door Dana Dijkgraaf – vertellen over het leven aan boord, de bouw van de replica en de geschiedenis van de VOC en koloniale geschiedenis. Binnen dit laatste onderwerp is er aandacht voor de betrokkenheid van de VOC bij slavernij, en onderdrukking en geweld die met de handel in Azië gepaard ging. Deze breedte aan onderwerpen wordt tijdens begeleide bezoeken (publieksrondleidingen en educatiebezoeken) vaak besproken. Nu komt ook het publiek dat zelfstandig het schip bezoekt deze verhalen op het schip tegen. 

Nieuwe informatieborden op de ‘Amsterdam’ – credit Twycer.jpg