Instellingen

Deelnemers aan het Maritiem Portal zijn musea, onderzoeksinstituten, verenigingen en stichtingen op het gebied van de maritieme geschiedenis van Nederland. Zij dragen bij aan de ontwikkelkosten en de kosten voor structureel onderhoud aan het Maritiem Portal. Wilt u meer weten over een bepaalde deelnemer? Klikt u dan op de naam of het logo van de deelnemer, waarna u zal worden doorgeleid naar een pagina met meer informatie.

Thumbnail_AMH
Atlas of Mutual Heritage
Logo Corts Foundation
The Corts Foundation
Thumbnail_FVEN
Federatie Varend Erfgoed Nederland
Thumbnail_FriesSchM
Fries Scheepvaartmuseum
Thumbnail_Fryske_Akademy
Fryske Akademy – KNAW
Thurmbnail_Huygens
Huygens ING –- KNAW
Thumbnail_KZGW
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Thumbnail_Onze_Vloot
Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘‘Onze Vloot’’
Logo LVBHB
Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig
Thumbnail_Linschoten
Linschoten-Vereeniging
Thumbnail_Marine_Museum
Marinemuseum
Thumbnail_maritiem_museum
Maritiem Museum Rotterdam
stm-logos
Museum Kaap Skil
Vlaardingen
Museum Vlaardingen
Thumbnail_NBM
Nationaal Baggermuseum
Thumbnail_Nationaal_Redding_Museum
Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers
Thumbnail_NIMH
Nederlands Instituut voor Militaire Historie
Thumbnail_Zeegeschiedenis
Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis
Thumbnail_NHF
New Holland Foundation
Thumbnail_RCE
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Thumbnail_SMF
Samenwerkende Maritieme Fondsen
(subsidie)

Het Scheepvaartmuseum
banner
Sonttolregisters Online
logo Vrienden
Stichting behoud stoomschip Rotterdam
Thumbnail_stichting_maritiem
Stichting Maritiem-Historische Databank
Schermafbeelding 2017-08-16 om 20.07.58
Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders
Thumbnail_VNHSM
Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum
(subsidie)
gidsFrancke-ZB
ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
Logo ZMM
Zeeuws maritiem muZEEum
Thumbnail_ZZME
Zuiderzeemuseum
Koninklijk College ‘Zeemanshoop’
 Neem hiervoor contact op met onze webmaster.

De instellingen hieronder zijn geen deelnemer aan het Maritiem Portal, maar bezitten wel maritiem-historische collecties of zijn in een ander opzicht van belang voor de maritieme geschiedenis van Nederland.

Abel Tasman Museum: Het Abel Tasman Museum in Lutjegast belicht het leven van Abel Tasman (1603-1659), ontdekkingsreiziger in dienst van de VOC.
Amelander Historie: Amelander Historie is een online platform dat tot doel heeft om de geschiedenis van Ameland voor een breed publiek toegankelijk te maken.
Amsterdam Museum: Amsterdam Museum is het stadsmuseum van Amsterdam.
Amsterdam Pipe Museum: Het Amsterdam Pipe Museum is het museum dat de nationale referentiecollectie tabakspijpen beheert, onderzoekt en hierover publiceert, en tevens archeologische pijpvondsten identificeert en interpreteert. In de collectie pijpen bevinden zich onder meer exemplaren uit de tijd van de VOC.
Arctisch Centrum: Het Arctisch Centrum is het expertise- en informatiecentrum voor Poolonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.
AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie: De AWN participeert in archeologisch onderzoek en zet zich in voor archeologisch erfgoed in Nederland. De Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW) vormt een van de 25 afdelingen van de AWN, en richt zich op onderzoek en publicaties met betrekking tot maritiem erfgoed.
Batavialand: Na het samengaan van de Bataviawerf, een deel van het Nieuw Land Erfgoedcentrum en het Maritiem Depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, is Batavialand sinds 2017 een park in ontwikkeling dat zich richt op het  Nederlandse heden, verleden en toekomst op de grens van land en water. Op de Bataviawerf is onder meer de reconstructie van het VOC-schip Batavia te vinden.
Biesbosch MuseumEiland: Het Biesbosch Museum in Werkendam toont hoe mensen vanaf het ontstaan van de Biesbosch hun inkomsten in het gebied hebben vergaard en hoe hun handelen bepalend is geweest voor het landschap in de Biesbosch.
Brouws Museum: Het Brouws Museum behandelt de maritieme geschiedenis van Brouwershaven.
Centraal Bureau voor Genealogie (CBG)|Centrum voor Familiegeschiedenis: Het CBG heeft tot doel om stamboomonderzoek en gerelateerde takken van wetenschap te stimuleren, en beschikt onder meer over een collectie Oost-Indische bronnen.
Cornelis Lely Centrum: Het Cornelis Lely Centrum is het kenniscentrum van Batavialand. Dit centrum beheert en bestudeert de maritiem archeologische collectie van het Rijk en de archeologische en historische collecties van Flevoland.
Cultuurhistorisch Museum Sorgdrager: In Museum Sorgdrager staan de geschiedenis en cultuur van Ameland centraal.
De Buffel: De Buffel deed van 1868 tot 1973 dienst als ramtoren- en opleidingsschip bij de Koninklijke Marine en ligt vandaag de dag als museumschip aangemeerd in Hellevoetsluis.
Dordrechts Museum: Het Dordrechts Museum richt zich op de kunst- en cultuurgeschiedenis van Dordrecht.
Edams Museum: Het Edams Museum is een van de oudste musea van Nederland en toont de geschiedenis van de stad.
Erfgoed Zeeland (NIEUW): Aanspreekpunt en kenniscentrum voor het Zeeuwse erfgoed.
Erfgoedhuis Zuid-Holland: Erfgoedhuis Zuid-Holland richt zich op het behoud en de beleving van het provinciale erfgoed.
EYE Filmmuseum: Als nationale museum voor de film heeft EYE een collectie met meer dan veertigduizend films uit alle genres.
Flessenscheepjes Museum: Het Flessenscheepjes Museum in Enkhuizen bevat op dit moment ’s werelds meest omvangrijke collectie flessenscheepjes.
Gelders Archief: In het Gelders Archief te Arnhem zijn de archieven van de stad, diverse andere gemeenten, de provincie Gelderland en het waterschap Vallei en Veluwe ondergebracht.
Gemeentearchief Vlissingen: Het gemeentearchief in Vlissingen beheert de archieven en collecties van de stad.
Historisch Museum de Bevelanden: Historisch Museum de Bevelanden is gevestigd in Goes en richt zich op de geschiedenis van Noord- en Zuid-Beveland.
Historische Werf C.A. Meerman: Op deze werf in Arnemuiden lopen niet alleen schepen van stapel, maar wordt ook maritiem-historisch erfgoed geconserveerd en tentoongesteld.
Huis van Hilde: Het Huis van Hilde is het archeologiecentrum van de provincie Noord-Holland, gevestigd in Castricum. In het Huis worden tentoonstellingen en activiteiten georganiseerd en is het archeologisch depot van de provincie gehuisvest.
Kapiteinshuis: Museum Het Kapiteinshuis te Nieuwe Pekela.
Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur: Het Fries Genootschap tracht onderzoek naar en interesse in de Friese geschiedenis en cultuur te stimuleren. Het FG is deels eigenaar van de collectie van het Fries Museum en uitgever van zowel het jaarboek De Vrije Fries als het tijdschrift Fryslân.
Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland): Jaarboek van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland.
Lichtschip 12 ‘Noord Hinder’: Het lichtschip 12 ‘Noord Hinder’ uit 1963 is tot 1994 in dienst geweest bij de Koninklijke Marine en ligt vandaag de dag als museumschip afgemeerd in Hellevoetsluis.
Maas Binnenvaartmuseum: Het Maas Binnenvaartmuseum in Maasbracht brengt de geschiedenis en het heden van de binnenvaart in beeld.
Maatschappij tot Redding van Drenkelingen: De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen richt zich sinds 1767 op de preventie van verdrinking, onder meer door voorlichting aan te bieden over het redden van drenkelingen.
Mariniersmuseum: Het Mariniersmuseum in Rotterdam richt zich op de geschiedenis van het Korps Mariniers.
Maritiem Centrum ‘Abraham Fock’: Het Maritiem Centrum ‘Abraham Fock’ is gespecialiseerd in de geschiedenis van het reddingswezen op Ameland.
Mars et Historia: Mars et Historia is de Nederlandse Vereniging voor Militaire Historie en de naam van het blad dat de vereniging viermaal per jaar uitgeeft. Artikelen uit het archief van de vereniging zijn voor leden gratis beschikbaar. Niet-leden betalen €1,- per artikel.
Miramar Zeemuseum: Het Miramar Zeemuseum in Vledder is gewijd aan het leven van Jeanne Warners (1899-1986), verzamelaarster van zeebiologische objecten.
Museum Arnemuiden: Het lokale museum van Arnemuiden besteedt onder meer aandacht aan het maritieme verleden van de stad.
Museum Dorestad: Dit museum in Wijk bij Duurstede brengt de geschiedenis van het middeleeuwse handelscentrum Dorestad tot leven.
Museum Elburg: De collectie van Museum Elburg verhaalt over de geschiedenis van Elburg en omgeving, met onder meer aandacht voor visserij en admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819).
Museum Het Gildenhuys: Het Gildenhuys in Blokzijl toont de geschiedenis van dit voormalige zuiderzeedorp.
Museum In’t Houten Huis: Museum In ’t Houten Huis in De Rijp richt zich op de geschiedenis van het Schermereiland en de zeevarenden die hier woonachtig waren.
Museum ’t Kromhout: Museum ’t Kromhout is een motorenmuseum dat industrieel erfgoed uit Amsterdam tentoonstelt en de historie van de scheepsbouw in de stad belicht.
Museum Moddergat: In het noordelijkste deel van Friesland, direct aan de Waddenzee, ligt in het beschermde dorpsgezicht van Moddergat museum ’t Fiskershúske. Dit bijzondere openluchtmuseum houdt herinneringen aan de verdwenen kustvisserij en de visserscultuur levend.
Museum Tromp’s Huys: Museum Tromp’s Huys belicht het (cultuur)historische en maritieme verleden van Vlieland.
Museum Veere: Museum Veere leidt de bezoeker door de geschiedenis van de stad.
Museumhaven Zeeland: De Museumhaven Zeeland is een museum met twee locaties in Zierikzee. Buiten in de haven van Zierikzee ligt een vloot met oude zeil- en motorvaartuigen; aan wal is de museumwerf gevestigd waar schepen worden gerestaureerd.
Museumwerf Vreeswijk: Deze museumwerf in Nieuwegein omvat tevens een binnenvaartmuseum en een kade met twaalf historische schepen.
Museumwerven: Werven met een achtergrond op een oorspronkelijke locatie of in een historische omgeving.
MuzeeAquarium Delfzijl: MuzeeAquarium Delfzijl omvat een archeologisch, geologisch en scheepvaartmuseum, een schelpencollectie en een zeeaquarium.
Muzee Scheveningen: Muzee Scheveningen leidt de bezoeker door de geschiedenis van vissersdorp en badplaats Scheveningen.
Nationaal Archief: Het Nationaal Archief beheert en presenteert de archieven van de Rijksoverheid, het vroegere gewest Holland en de provincie Zuid-Holland, alsook van particuliere organisaties en individuen die voor Nederland van betekenis zijn (geweest).
Nationaal Sleepvaartmuseum: Het Nationaal Sleepvaart Museum in Maassluis vertelt over de historie en ontwikkeling van de Nederlandse sleepvaart en is daarmee het enige museum in de wereld dat zich helemaal op deze bedrijfstak richt.
Nederlands Stoommachinemuseum: Het Nederlands Stoommachinemuseum in Medemblik belicht de historie van het gemaal de ‘Vier Noorder Koggen’ en toont de ontwikkeling en waarde van stoommachines.
NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies: Het NIOD draagt zorg voor archieven en collecties over de Tweede Wereldoorlog, doet hier onderzoek naar en publiceert hierover. Kernvraag in dat kader is de impact van oorlogen, de Holocaust en andere genociden op individuen en de maatschappij.
Noord-Hollands Archief: Het Noord-Hollands Archief beheert archieven van de overheid, provincie, gemeentes en waterschappen, alsmede particuliere archieven en wetenschapsarchieven.
Noordelijk Scheepvaartmuseum: Het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen richt zich op de historie van de Noord-Nederlandse scheepvaart en de geschiedenis van Groningen.
Platform Maritiem Erfgoed Zeeland: Het Platform Maritiem Erfgoed Zeeland is een centraal aanspreekpunt met coördinerende, initiërende en adviserende taken op het gebied van het varend erfgoed en de daaraan verbonden infrastructuur zoals werven, havens en steigers.
Oorlogsgravenstichting: De Oorlogsgravenstichting houdt de herinnering aan alle militairen en burgers levend die tijdens de Tweede Wereldoorlog en in conflicten daarna zijn omgekomen. Dit doel verwezenlijkt de stichting door de verhalen van deze mensen te vergaren en te verspreiden, en door de 50.000 Nederlandse oorlogsgraven in en buiten Nederland bij te houden.
Regionaal Archief Alkmaar: Bij het Regionaal Archief Alkmaar zijn de archieven van tien Noord-Hollandse gemeenten ondergebracht, waaronder de archieven van Den Helder en Texel. Verder bevat het archief ook particuliere en waterschapsarchieven.
Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven: In de Groninger Archieven zijn de archieven van de stad en provincie, overheidsinstanties en waterschappen terug te vinden, alsmede archieven van families, kerken, verenigingen en bedrijven.
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD): Het RKD richt zich op het vergaren, ontsluiten, beheren en beschikbaar maken van archivalia, documenten en bibliotheekcollecties, en beschikt onder meer over een omvangrijke kunsthistorische bibliotheek.
Rijksmuseum: Als museum van Nederland geeft het Rijksmuseum een overzicht van de Nederlandse kunst en geschiedenis vanaf de middeleeuwen.
Rijksuniversiteit Groningen (RUG): De RUG kent sinds 2017 de bijzondere leerstoel Fryslân in de handelsnetwerken van pre-industrieel Europa (1000-1800).
Scheepswerf C.A. Meerman Arnemuiden: De oudste werf in Zeeland (1763) is nu een werkend museum.
Scheepstimmerwerf ‘Klaas Hennepoel’, Warmond: reconstructie van een 19de eeuwse scheepstimmerwerf.
Skûtsjemuseum: Skûtsjemuseum ‘De Stripe’ in Earnewâld vertelt het verhaal van Friese schippers die in vroeger tijden op skûtsjes voeren. Het museum beschikt ook over een replica van het houten skûtsje de Æbelina.
Sliedrechts Museum: Het Sliedrechts Museum richt zich op de geschiedenis van Sliedrecht.
Stadsarchief Amsterdam: Het stadsarchief van Amsterdam beheert de archieven en collecties van de gemeente en van particuliere organisaties die betrekking hebben op de stad.
Stadsarchief Rotterdam: Het stadsarchief van Rotterdam beheert de archieven van de stad en enkele aangrenzende gemeentes, alsmede diverse particuliere archieven.

Stedelijk Museum Kampen: Het stadsmuseum van Kampen belicht de rol die water, religie, rechtspraak en het koningshuis hebben gespeeld in de geschiedenis van de stad.
Stichting Atlas Van Stolk: De collectie van de Atlas Van Stolk bevat tegen de 250.000 afbeeldingen over de geschiedenis van Nederland en is ondergebracht in het Schielandhuis te Rotterdam. De stichting ontfermt zich over het behoud en de presentatie van de collectie.

Stichting behoud Hoogaars: Van de vloot van ruim 1000 hoogaarzen, hengsten en schouwen die er ooit over de Zeeuwse wateren voeren is het merendeel verdwenen. De Stichting Behoud Hoogaars probeert bij te houden welke van deze oude platbodems nog bestaan, waar ze zich bevinden en in welke conditie de schepen verkeren.
Stichting Castor: Stichting Castor houdt zich bezig met de restauratie van het gelijknamige schip uit 1950 dat onder meer dienst heeft gedaan als loodsboot bij de Koninklijke Marine.
Stichting De Delft: ‘De Delft’ is de replica van een 18e-eeuws oorlogsschip die momenteel in Delfshaven wordt gebouwd. De stichting achter dit initiatief runt een leerwerkbedrijf en museum.
Stichting Expeditieschip Willem Barentsz: Deze stichting is de drijvende kracht achter de reconstructie van het expeditieschip van ontdekkingsreiziger Willem Barentsz (1550-1597) in de zeehaven van Harlingen.
Stichting Foar de Neiteam: De Stichting Foar de Neiteam richt zich op het archiveren, documenteren en verspreiden van kennis over het skûtsjesilen.
Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius: Deze stichting omvat Cruquius Museum, Historisch Museum en Meer-Historie. Waar de musea zich respectievelijk richten op de droogmaking van het Haarlemmermeer en de historie van de polder, houdt Meer-Historie zich bezig met het beheren van en publiceren over het bijbehorende erfgoed.
Stichting Help de Hudson: De Hudson stamt uit 1939 en is daarmee de enige nog overgebleven zeesleper in Nederland van voor de Tweede Wereldoorlog. De stichting zet zich in om de Hudson in de vaart te houden. Het schip ligt aangemeerd in de sleepboothaven van Maassluis.
Stichting Historische Zeilvaart Harlingen (SHZH): SHZH organiseert sinds 1985 zeilreizen op historische en klassieke zeilschepen.
Stichting Hollands Glorie: Stichting Hollands Glorie is eigenaar van de s.s. Furie uit 1916, een stoomzeesleper die jarenlang dienst deed in Zweden en daarna een rol kreeg in de tv-serie Hollands Glorie. De stichting houdt de Furie in de vaart en toegankelijk voor bezoekers in de sleepboothaven van Maassluis.
Stichting IJsschuiten Gouwzee: De Stichting IJsschuiten Gouwzee is eigenaar van 18 ijsschuiten die grotendeels gebouwd zijn in en rond Monnickendam. Naast het beheer richt de stichting zich op het uitbreiden van de collectie en het vergaren van documentatie over de schuiten.
Stichting Kamper Kogge: De Kamper Kogge is de varende reconstructie van een 14e-eeuwse kogge die in de bodem van Flevoland werd aangetroffen. Op de bijbehorende Koggewerf is onder meer een tentoonstelling over de Hanzetijd te bezoeken. De stichting spant zich in om het schip in de vaart te houden.
Stichting Maritieme Collectie Rijnmond (SMCR): De SMCR is eigenaar van de Elbe, een zeesleper uit 1959 die ook dienst heeft gedaan als loodsboot en actieschip van Greenpeace. Daarna is het schip door de SMCR gerestaureerd en sindsdien open voor publiek in de sleepboothaven van Maassluis.
Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen: De Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen houdt zich bezig met de renovatie van de Hr. Ms. Mercuur. Dit voormalige marineschip uit 1953 deed jarenlang dienst als oceaanmijnenveger en torpedowerkschip. In de toekomst zal de Mercuur als museumschip in Vlissingen te bezoeken zijn.
Stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN): De MCN is een belangenorganisatie die opereert op het terrein van mobiel erfgoed en zich onder meer inzet voor bezitters van historische schepen.
Stichting Promotie Maritieme Tradities: De mijnenveger Hr. Ms. Mahu stamt uit 1960 en werd na een jarenlange dienst bij de Koninklijke Marine door de Stichting Promotie Maritieme Tradities gerestaureerd om er opnieuw mee te kunnen varen. De stichting spant zich vandaag de dag in om het schip in een goede staat te houden.
Stichting Museumhaven Zeeland Zierikzee (NIEUW): De stichting Museumhaven Zeeland maakt zich sterk voor de aankoop, herstel en behoud van oude zeil- en motorschepen.
Stichting Oneindig Noord-Holland (ONH): ONH ontsluit met behulp van collecties van musea en archieven het culturele erfgoed van Noord-Holland op haar website.
Stichting De Ruyter: Stichting De Ruyter streeft er naar om de herinnering aan luitenant-admiraal generaal Michiel Adriaenszoon de Ruyter levende te houden.
Stichting Scheepsbouwgeschiedenis Vlissingen: Deze stichting brengt als eigenaar van Museum Scheldewerf de Oude Verbandkamer de geschiedenis van de Vlissingse scheepsbouw onder de aandacht, onder meer door rondleidingen over het werfterrein te geven.
Stichting Statenjacht Utrecht: ‘De Utrecht’ is de reconstructie van een zeilschip uit 1746, met als vaste ligplaats Volendam. De stichting ontfermt zich over het onderhoud van het jacht en het organiseren van activiteiten.
Stichting tot behoud Motorreddingboot Gebroeders Luden: De Gebroeders Luden stamt uit 1965 en diende tot 1996 als reddingboot bij de KNRM. Tegenwoordig ligt het schip in Lauwersoog en is het te huur voor diverse activiteiten. De stichting spant zich in om de Gebroeders Luden in de vaart te houden.
Stichting tot behoud van het bergingsvaartuig Bruinvisch: De Bruinvisch is een motorbergingsvaartuig dat in 1937 werd gebouwd. Vandaag de dag is het schip te vinden in de sleepboothaven van Maassluis. De stichting zet zich in om de Bruinvisch te restaureren en in de vaart te houden.
Stichting VissersNamenMonument Scheveningen: De Stichting VissersNamenMonument Scheveningen heeft zich ingespannen voor de totstandkoming van een monument met daarop alle namen van vissers uit Scheveningen die vanaf 1813 zijn omgekomen op zee. Momenteel richt de stichting zich op de instandhouding van het monument.
Stichting Zeesleepboot Holland: Deze stichting
zet zich in voor het herstel en behoud van de zeesleepboot Holland uit 1951.
Stichting Zeillogger Balder (SZB): De Balder is een haringlogger uit 1912 die jarenlang werd ingezet in de Nederlandse haringvisserij. Vandaag de dag ligt het schip aan de kade bij Museum Vlaardingen. De SZB zet zich in voor het behoud van de haringlogger.
Stichting Zeilschip Eendracht: Stichting Zeilschip Eendracht is een non-profitorganisatie die met haar gelijknamige schip zeilreizen organiseert, in het bijzonder voor jongeren.

Tresoar: Tresoar richt zich op de historie van Friesland en beheert en bewaart kranten, tijdschriften, boeken, foto’s, films, geluidsopnamen, notariële akten, handschriften en allerlei andere documenten die raken aan de Friese geschiedenis.
Universiteit Leiden: De Universiteit Leiden beschikt sinds 1979 over een leerstoel Maritieme Geschiedenis.
Veenkoloniaal Museum: Het Veenkoloniaal Museum is een cultuurhistorisch museum in Veendam, dat zich onder andere richt op de veenkoloniale zeevaart.
Vereniging ‘De Binnenvaart’: Vereniging ‘De Binnenvaart’ ontfermt zich over maritiem cultureel erfgoed en is oprichter en beheerder van het Binnenvaartmuseum in Dordrecht en van een Documentatiecentrum op het gebied van de nationale en internationale binnenvaart.
Vereniging de Motorsleepboot (VDMS): De VDMS zet zich in voor het behoud van historische motorsleepboten en organiseert activiteiten met deze schepen.
Vereniging Oud-Dordrecht: De in 1892 opgerichte Vereniging Oud-Dordrecht is een van de oudste historische verenigingen van Nederland.
Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis (VvW): De VvW spant zich in om de interesse voor en onderzoek naar de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis te stimuleren. Daarnaast geeft de vereniging twee keer per jaar het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis uit.
Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen (VVAG): De VVAG zet zich in voor het behoud van gevelstenen in Amsterdam. In het overzicht met ruim duizend gevelstenen op de website van de vereniging zijn ook exemplaren terug te vinden waarbij maritieme thema’s centraal staan.
Verzetsmuseum Amsterdam: Het Verzetsmuseum Amsterdam beschikt over een collectie die een beeld geeft van het dagelijks leven en verzet in het Koninkrijk der Nederlanden gedurende de Tweede Wereldoorlog. Hierbij draait het niet alleen om Nederland, maar worden ook Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen belicht.
Veteraneninstituut: Het Veteraneninstituut geeft zorg en dienstverlening aan Nederlandse veteranen, dienstslachtoffers en hun gezinsleden. Tevens tracht het instituut de waardering voor de verrichtingen van veteranen vanuit de samenleving te bevorderen. Tot slot vergaart en verbreidt het instituut kennis over belangrijke thema’s voor veteranen.
Visserijmuseum Zoutkamp: Het Visserijmuseum in Zoutkamp brengt de historie en ontwikkeling van de Zoutkamper visserij in beeld.
Watersnoodmuseum: Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk geeft een beeld van de Watersnoodramp van 1953.
IJmuider Zee- en Havenmuseum: Het IJmuider Zee- en Havenmuseum belicht de geschiedenis van IJmuiden vanaf de aanleg van het Noordzeekanaal en de bouw van de pieren en sluizen.
Zeeuws Archeologisch Depot (ZAD): Het ZAD in Middelburg beheert de archeologische collectie van de provincie Zeeland en het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
Zeeuws Archief: Het Zeeuws Archief beheert de archieven van de provincie Zeeland en de gemeentes Middelburg en Veere.
Zeeuws Museum: Het Zeeuws Museum in Middelburg richt zich op de geschiedenis en cultuur van Zeeland