Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig

Logo LVBHB

Het Historisch Bedrijfsvaartuig is de gebruiksnaam van de LVBHB. De doelstelling van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig is het behoud van historische bedrijfsvaartuigen waarmee oorspronkelijk op de Nederlandse wateren enig bedrijf is uitgeoefend en waarvan het karakter overwegend bewaard is gebleven, alsmede het in stand houden van de ambachten die hierbij betrokken zijn geweest. De LVBHB is aangesloten bij de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN).

Collectie
Voor het project Traditionele Ambachten Varend Erfgoed (TAVE) werden 4 korte films gemaakt en o.a. foto’s uit de 19e en 20ste eeuw verzameld met betrekking tot de ambachten (rondhouten maken, staaldraad splitsen, klinken en huidgangen krombranden).


Publicaties en activiteiten
– Magazine Bokkepoot (4x per jaar, vanaf jaargang 2013 digitaal beschikbaar), lees meer
– Digitale nieuwsbrief Bulletalie (aantal keer per jaar)
– Manifestatie Varend Erfgoed (1x per jaar op verschillende locaties)
– Ledenvergadering (2x per jaar)
– Werkgroependag (1x per jaar)
– Demonstraties en workshops TAVE

Contactgegevens
Bezoekadres:
Willemskade 56a
8911 BC Leeuwarden
Postadres:
Postbus 2004
1000 CA Amsterdam
Website
Mailadres