Lopend onderzoek: Visualisering van VOC-data

Een belangrijk onderdeel van historisch onderzoek is de visualisering van data. Door middel van grafieken en kaarten kan een abstracte dataset toegankelijk gemaakt worden. Dit komt goed naar voren in de recente tweets van Jelle van Lottum, hoofd van de afdeling Geschiedenis van het Huygens ING en bijzonder hoogleraar arbeidsmigratie aan de Radboud Universiteit.

De dataset met de herkomst van de opvarenden op VOC-schepen is een vrij ruwe bron van informatie. Hoewel dit voor onderzoekers erg praktisch kan zijn, zal het minder interessant zijn voor het brede publiek. Kaarten spreken wel meteen tot de verbeelding en kunnen zo een rol spelen in het contact met de maatschappij. Het geeft namelijk goed weer waar het onderzoek toe dient.

Kaarten zijn belangrijk om data te visualiseren. Hiermee worden verbanden in de data in één oogopslag zichtbaar. Neem bijvoorbeeld de kaart waarbij de data onderverdeeld is in mensen die ver of juist dichtbij een grote rivier of zee geboren zijn. Hiermee wordt duidelijk dat water een grote rol moet hebben gespeeld in de rekrutering. Dergelijke conclusies kunnen natuurlijk ook op basis van data getrokken worden, maar de visualisering draagt zeker bij aan dit proces.

Meer weten over het onderzoek van Jelle van Lottum? Kijk op de project website of op Twitter.