Netwerk Maritieme Bronnen

Het digitale maritieme erfgoed van Nederland zo goed mogelijk toegankelijk maken. Dat is de missie van het Netwerk Maritieme Bronnen (NMB). Samen werken we aan een online collectieportaal waar de maritiem-historische rijkdom van Nederland in volle glorie te aanschouwen zal zijn. Doet u mee?

Op het toekomstige NMB kunt u straks op een centrale plek zoeken door de collecties van alle deelnemende instellingen. Dan gaat het om museale collecties, maar ook om maritieme collecties van bibliotheken, archieven en datasets van kennisinstellingen. We gaan al die gegevens niet alleen online beschikbaar maken, maar ook onderling koppelen en verrijken. Daardoor kunt u straks op een eindeloze ontdekkingstocht gaan door de maritieme geschiedenis. Wilt u een voorproefje? Lees dan de blog over het NMB hier op het Maritiem Portal.

Om het NMB te realiseren, moeten we wel wat technische barrières overwinnen. Zo moeten de systemen van de deelnemende instellingen geschikt worden gemaakt om deel te nemen aan het netwerk door middel van Linked Open Data. Ook moeten we ervoor zorgen dat de geldende (auteurs)rechten goed vastgelegd zijn, zodat we zeker weten wat we online mogen tonen.

In augustus 2022 werd Gerhard de Kok aangesteld als kwartiermaker voor het NMB. Hij is al druk aan de slag, onder meer door met leveranciers te praten en technische voorbereidingen te treffen. Als u bij een erfgoedinstelling werkt, kunt u ook al stappen zetten om de toekomstige aansluiting op het NMB te vergemakkelijken. Neem gerust contact op met Gerhard voor meer informatie!

Presentatie over Netwerk Maritieme Bronnen (4 november 2022)
Logo Netwerk Maritieme Bronnen