Nieuw onderzoek naar optreden schout-bij-nacht Doorman (februari 1942)

Schout-bij-nacht Karel Doorman

Onlangs is in Mars et Historia (2022) nr. 2 verschenen: ‘De bijna vergeten actie in Straat Badung’, geschreven door R. Enthoven en P.C. Boer. Artikelen van dezelfde auteurs zijn: ‘Schout-bij-nacht Doorman en de Javazee-campagne. Een geval van hardnekkige beeldvorming?’, Militaire Spectator (2019) nr. 3; ‘De lobby voor een nieuwe Karel Doorman’, Mars et Historia (2019) nr. 3; ‘Heldendood Karel Doorman een mythe’, Mars et Historia (2020) nr. 4; ‘De benoeming van Karel Doorman tot schout-bij-nacht en eskader commandant’. Hoe was dat mogelijk?’, Mars et Historia (2021) nr. 2. Zie ook hun recent verschenen boek: The Battle for Palembang 14-15 February 1942 (De Bataafsche Leeuw 2022).