Nieuwe publicaties van Scheepsjournalen

Cover

Bart van Rees maakte een vertaling van het journaal van luitenant ter zee Willem Veerman, 1808-1821 (2023). Het boek gaat in op de voor Nederland lastige geopolitieke en militaire situatie in de Indische Archipel na de Napoleontische tijd.
Ook verscheen Het journaalboek van Johannes Timmers, anno 1784, bewerkt door Lodewijk Wagenaar en Nel Klaversma. Timmers nam op 17 juli 1781 dienst bij de VOC en verhaalt van de spannende reis via Kaap de Goede Hoop naar Ceylon.
De wlavisvaartjournalen van Aerjen Jansz. Ruijs uit de Zijpe, 1783 en 1784 werden bezorgd door Gery Baars-Visser e.a. Deze journalen zijn een belangrijke getuigenis van de walvisvaart in Noord-Holland, en uniek om de schrijver matroos was. Meer informatie