Op zoek naar maritiem erfgoed: wat is uw relatie met het water?

Prins Willem-Alexanderbrug

Water is onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse geschiedenis. Al vanaf het vroegste begin doen wij ons best het water te beheersen en te benutten. Ook beschermen we onszelf tegen het water wanneer het dreigt te overstromen, zoals in 1953 gebeurde en in 1995 bijna.

Onze eeuwenlange band met water heeft ertoe geleid dat maritiem erfgoed haast overal in ons land aanwezig is. Hoe bijzonder dit is, wordt vaak vergeten. Niet iedereen staat er bijvoorbeeld bij stil dat wij een gehele provincie hebben gecreëerd op een plek waar ooit alleen water was.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is in 2018, tijdens het Europees Erfgoedjaar, de campagne Wij en water gestart om mensen na te laten denken over hun relatie met het water. Dit is een van de manieren waarop de RCE bijzonder maritiem erfgoed onder de aandacht wil brengen. Mensen worden opgeroepen om hun favoriete waterverhaal en/of hun relatie met maritiem erfgoed in te sturen. Veel mensen gaven hier al gehoor aan en stuurde al veel interessante verhalen in. Vanaf heden kunt u uw verhaal sturen aan Marieke van Ommeren (RCE).

De RCE is nog steeds op zoek naar interessante verhalen. Welke rol speelde het water in uw omgeving? Hoe veranderde uw woonplaats als gevolg van het water? Heeft u of een familielid een speciale band met maritiem erfgoed of een bepaald maritiem object? Laat het de RCE weten! Kijk op Verhalen Maritiem Cultureel Erfgoed voor de ingestuurde verhalen en meer informatie over het project.