Open brief aan Rijkswaterstaat

De Nederlandse Vuurtoren Vereniging (NVV) heeft als belangrijkste doelstelling het leveren van een bijdrage aan het behoud van het maritieme erfgoed in Nederland, waaronder vuurtorens. Daarnaast streven wij naar het bevorderen dat relevante informatie over het maritieme erfgoed in Nederland toegankelijk wordt gemaakt en wordt uitgewisseld. Vanuit deze optiek heeft de Vereniging van Nederlandse vuurtorens, na de geconstateerde problematiek bij de ‘Lange Jaap’ (Huisduinen), zich gemeld als gesprekspartner voor de te formuleren beleidsvisie van Rijkswaterstaat (RWS) met betrekking tot de monumentale vuurtorens. Meer informatie