Oproep van het Watersportverbond

Het Scheepvaartmuseum had niet in al onze documentatie interesse. Van diverse klassen liggen er nog bouwtekeningen en ander materiaal op het kantoor van het Watersportverbond in Utrecht. Heb je als klassenorganisatie of individu interesse in bepaalde zaken? Laat het weten via wedstrijdsport@watersportverbond.nl. Het Watersportverbond is geen museum. Wanneer er geen belangstellenden zijn voor de documenten, gooien wij ze weg. Zonde toch?