Petitie Red de Hollandse Zeilvloot

Extra maatregelen van de regering zijn noodzakelijk om te voorkomen dat de Nederlandse historische zeilvloot voorgoed verdwijnt (www.hollandschezeilvloot.nl). Zij is van grote (cultuurhistorische en economische) waarde voor ons land, maar ook voor alle fans die jaarlijks meevaren. Daarom moeten we nu alle zeilen bijzetten! Met het tekenen van de petitie steunt u de 400 historische schepen die een noodsignaal willen afgeven. Meer informatie