Publieke doctoraatsverdediging

Op 27 mei 2020 zal de publieke doctoraatsverdediging ‘From Sail to Steam: Two Generations of Seafarers and the Maritime Labour Market in Antwerp, 1850-1900’ door Kristof Loockx (Universiteit Antwerpen) plaatsvinden. Promotores: prof.dr. Hilde Greefs (UA) en prof.dr. Anne Winter (VUB). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de promovendus.