Publieksmiddag Nederlandse steden en slavernij, 5 november 2021

Op deze jaarlijkse publieksmiddag van de Vereniging KITLV wordt stilgestaan bij de wisselwerking tussen erfgoed, herinnering en kennisvorming bij de totstandkoming van kennis over het slavernijverleden. De recente kennisexplosie over slavernij van de laatste jaren kan niet los worden gezien van decennialange inzet van herinneringsgemeenschappen, ‘activist-scholars’ en individuen om publieke erkenning te krijgen voor het Nederlandse slavernijverleden. Ingezoomd wordt op de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van de recente onderzoeken naar het slavernijverleden in verschillende steden. Hoe worden historici geïnspireerd dan wel uitgedaagd door deze onderzoeken en wat is de wetenschappelijke, maatschappelijke en persoonlijke impact ervan? En vice versa: hoe zetten maatschappelijke initiatieven en persoonlijke zoektochten naar het slavernijverleden aan tot nader onderzoek? Meer informatie