Recente publicaties

Schermafbeelding 2017-02-13 om 14.20.53


Dit overzicht bestaat uit recente publicaties over maritiem-historische onderwerpen. Mist u een boek, artikel of bundel in de lijst? Dan vernemen wij dat graag per e-mail. Voor een lijst met oudere publicaties (vanaf 2016) kunt u hier terecht.

Enkele verschillende bibliotheken, repositoria en tijdschriften met daarin maritiem historische publicaties staan hier weergegeven.

2018

Hilster, Nicolàs, de, Navigation on Wood, Wooden Navigational Instruments 1590-1731: An analysis of early modern western instruments for celestial navigation, their origins, mathematical concepts and accuracies., (PhD thesis, Vrije Universiteit, Amsterdam, May 2018)

Doorman, Theo, In de schaduw van de Javazee. Brieven van viceadmiraal Pieter Koenraad naar bevrijd Nederland (Walburgpers, 2018)
Meer informatie

Spits, Elisabeth, Kok, Bas, Hummelen, Marlies, NDSM toen & nu / past & present (Boekschap, 2018)
Meer informatie

Scholten, Cor, Zeilrederij Van Starckenborg van Straten. Herstel in de Amsterdamse scheepvaart en scheepsbouw, 1815-1865 (Walburgpers, 2018)
Meer informatie

Het dagboek van de Amelander walvisvaarder Hidde Dirks Kat. De meest vergeten schipbreuk uit de vaderlandse geschiedenis 1777 – 1778 (Wijdemeer& Mauritsheech Publishers, 2018)
Meer informatie

Dam, Petra J.E.M. van, Van Amsterdams Peil naar Europees referentievlak. De geschiedenis van het NAP tot 2018 (Verloren, 2018)
Meer informatie

Doedens, Anne, en Jan J. Houter, De Watergeuzen. Een vergeten geschiedenis 1568 – 1575 (Walburg pers, 2018)
Meer informatie

Gransbergen, CorEen walvis als boterham. Herinneringen van een Amelander walvisvaarder (Stichting Amelander Musea en stichting Ouwe Pôlle Ameland, 2018)
Meer informatie

Guns, Nico, en Frans Luininga, Oorlogsvloot van de Rotterdamsche Lloyd ’40-’45. De schepen en hun bemanningen tijdens de Tweede Wereldoorlog (Walburg Pers,  2018)
Meer informatie

Hagen, PietKoloniale oorlogen in Indonesië. Vijf eeuwen verzet tegen vreemde overheersing (Singel Uitgeverijen, 2018)
Meer informatie

Ham, Willem van der, Ooggetuigen van de Watersnood 1953 (Boom uitgevers Amsterdam, 2018)
Meer informatieDe lage landen 2020 – 2100. Een toekomstverkenning
(2018).
Meer informatie

Vries, Jan de, Verzwegen zeeheld. Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld (Walburgpers, 2018)
Meer informatie

 

2017

Ampt, Kees, Ad Littel en Edwin Paar, Verre forten, Vreemde kusten. Nederlandse verdedigingswerken overzee (Sidestone Press, 2017)
Meer informatie

Brandon, Pepijn, War, Capital, and the Dutch State (1588-1795) (Brill, 2017)
Meer informatie

Comis, Sandra Yolanda, Zeventiende- en achttiende-eeuwse kleding van walvisvaarders opgegraven op Spitsbergen (Rijksuniversiteit Groningen, 2017)
Meer informatie

Dinter, Marieke van, Living along the Limes. Landscape and settlement in the Lower Rhine Delta during Roman and Early Medieval times (Ipskamp Printing, 2017)

Digitale versie

Doedens, Anne en Liek Mulder, Slag in de Javazee. Oorlog tussen Nederland en Japan (WalburgPers, 2017)
Meer informatie

Guleij, Ron en Gerrit Knaap (red.), Het Grote VOC-Boek (Wbooks, 2017)
Meer informatie

Hageman, Mariëlle, Amsterdam in de wereld. Sporen van Nederlands gedeelde verleden (Ambo|Anthos, 2017)
Meer informatie

Heyning, Katie, Turbulente tijden. Zorg en materiële cultuur in Zierikzee in de zestiende eeuw (Verloren, 2017)
Meer informatie

Karreman, Jaime, In het diepste geheim. Spionage-operaties van Nederlandse onderzeeboten van 1968 tot 1991 (Marineschepen.nl, 2017)
Meer informatie

Koningsbrugge, Hans van, De Voorzienigheid regeert! Louis van Heiden, admiraal in Russische dienst (Koninklijke Van Gorcum, 2017)
Meer informatie

Leebeek, Kees, Arie van der Hout e.a., Een eeuw Marineluchtvaartdienst (1917-2017). Ogen, oren en tanden van de vloot (Geromy BV, 2017)
Meer informatie

Leussink, Anne en Wyke Sybesma, Op reis met pen en penseel. Frans en Jan Hendrik Lebret als toerist naar Java, 1863 (WalburgPers, 2017)
Meer informatie

Moree, Perry, Droefenis aan boord van VOC schepen (De Walgvogel, 2017)
Meer informatie

Oosterwijk, Bram, Een Terschellinger zeilvaartkapitein. Reizen en lotgevallen van Sies Jans Rotgans (1805-1857) (Coolegem Media, 2017)
Meer informatie

Oostindie Gert en Karwan Fatah-Black, Sporen van de slavernij in Leiden (Leiden Publications, 2017)
Meer informatie

Paesie, Ruud, Sociëteit van Essequebo. Op- en ondergang van een coöperatieve scheepvaartonderneming, 1771-1788 (Den Boer, De Ruiter, 2017)
Meer informatie

Peters, Micha en Jurryt van de Vooren, De redder in nood. 100 jaar reddingsbrigade Nederland (Uitgeverij Hollandia, 2017)
Meer informatie

Polderman, Kees en Hans de Ruiter, ‘En Gy, O Lieve Kweekelingen! 100 jaar Vereeniging van Oud-Kweekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam (Vereeniging Oud-Kweekelingen, 2017).
Meer informatie

Rogers, P.G., The Dutch in the Medway (Seaforth Publishing, 2017)
Meer informatie

Steenbeek, Simone, Schipperen in Friesland. De ontwikkeling van maritieme schippersgemeenschappen in Friesland in de vroegmoderne tijd (Dissertatie Rijksuniversiteit Groningen, 2017)
Digitale versie

Storm van Leeuwen-van der Horst, Irene, Reislustige Zeeuwse regenten. De reis van Isaac en Paul Hurgronje, Paulus Ribaut en Johan Steengracht naar Londen in 1769 (Verloren/Familiefonds Hurgronje 1767-2017, 2017)
Meer informatie

Tardio, Natasza, Francien de Zeeuw. Van verzetsheldin tot eerste vrouwelijke militair (Pepperbooks, 2017)
Meer informatie

Terwiel, Barend Jan en Peter Kirsch (red.), Terug naar de Oost. De reis van VOC-chirurgijn Gijsbert Heeck, 1654-1656 (Walburg Pers, 2017)
Meer informatie

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36:2 (2017)
Meer informatie

Varela, Raquel, Hugh Murphy, Marcel van der Linden (red.), Shipbuilding and Ship Repair Workers around the World. Case Studies 1950-2010 (Amsterdam University Press, 2017)
Meer informatie

Vereniging ‘De Binnenvaart’, In 100 jaar van scheepswerven naar Stadswerven, 1917-2017. Historie Scheepswerf ‘De Biesbosch’  (Vereniging ‘De Binnenvaart’, 2017)
Meer informatie

Vliet, Adri P. van, Bastaard van Oranje. Justinus van Nassau: admiraal, diplomaat en gouverneur (1559-1631) (WalburgPers, 2017)
Meer informatie

Wagenaar, Lodewijk en Nel Klaversma, Het Journaalboek van Johannes Timmers, anno 1784 (Verloren, 2017)
Meer informatie 

Weststeijn, Thijs en Menno Jonker (red.), Barbaren & Wijsgeren. Het beeld van China in de Gouden Eeuw (Uitgeverij Vantilt, 2017)
Meer informatie