Recente publicaties

Schermafbeelding 2017-02-13 om 14.20.53


Dit overzicht bestaat uit recente publicaties over maritiem-historische onderwerpen. Mist u een boek, artikel of bundel in de lijst? Dan vernemen wij dat graag per e-mail. Voor een lijst met oudere publicaties (vanaf 2016) kunt u hier terecht.

Enkele verschillende bibliotheken, repositoria en tijdschriften met daarin maritiem historische publicaties staan hier weergegeven.

2018

Het dagboek van de Amelander walvisvaarder Hidde Dirks Kat. De meest vergeten schipbreuk uit de vaderlandse geschiedenis 1777 – 1778 (Wijdemeer& Mauritsheech Publishers, 2018)
Meer informatie

Balai, Leo, Het slavenschip Leusden, Slavenschepen en de West-Indische Compagnie, 1720-1738 (Walburg Pers, 2018)
Meer informatie

Breteler, Anne-Goaitske, De traanjagers, herinneringen van naoorlogse walvisvaarders (Amsterdam University Press, 2018)
Meer informatie

Bruijn, J.R.; Mörzer Bruyns, W.F.J., Het achttiende-eeuwse ‘zeemans kunst-kabinet’ van admiraal Cornelis Schrijver  (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 37,1 2018)
Meer informatie

Dam, Petra J.E.M. van, Van Amsterdams Peil naar Europees referentievlak. De geschiedenis van het NAP tot 2018 (Verloren, 2018)
Meer informatie

Doedens, Anne; Houter, Jan J., De Watergeuzen. Een vergeten geschiedenis 1568 – 1575 (Walburg Pers, 2018)
Meer informatie

Doorman, Theo, In de schaduw van de Javazee. Brieven van viceadmiraal Pieter Koenraad naar bevrijd Nederland (Walburg Pers, 2018)
Meer informatie

Duquesnoy, Laurence (ed.); Salman, Jeroen (ed.), De handelsgeest van Isaac Pool, dagboek van een Amsterdammer in de Gouden Eeuw (Verloren, 2018)
Meer informatie

Emmer, P.C., Geschiedenis van de Nederlandse Slavenhandel (Nieuw Amsterdam, 2018)
Meer informatie

Fabend, Firth, New Netherland in a Nutshell – A concise history of the Dutch colony in North America (New Netherland Institute, 2018)
Meer informatie

Fox, Frank L., The Four Days’ Battle of 1666 – The Greatest Sea Fight of the Age of Sail (Seaforth Publishing, 2018)
Meer informatie

Gransbergen, Cor, Een walvis als boterham. Herinneringen van een Amelander walvisvaarder (Stichting Amelander Musea en stichting Ouwe Pôlle Ameland, 2018)
Meer informatie

Guns, Nico; Luininga, Frans, Oorlogsvloot van de Rotterdamsche Lloyd ’40-’45. De schepen en hun bemanningen tijdens de Tweede Wereldoorlog (Walburg Pers,  2018)
Meer informatie

Hagen, Piet, Koloniale oorlogen in Indonesië. Vijf eeuwen verzet tegen vreemde overheersing (Singel Uitgeverijen, 2018)
Meer informatie

Ham, Willem van der, Ooggetuigen van de Watersnood 1953 (Boom Uitgevers Amsterdam, 2018)
Meer informatie

Hilster, Nicolàs de, Navigation on Wood, Wooden Navigational Instruments 1590-1731: An analysis of early modern western instruments for celestial navigation, their origins, mathematical concepts and accuracies., (PhD thesis, Vrije Universiteit, Amsterdam, May 2018)
Meer informatie

Klooster, W.; Oostindie, G., Realm between Empires, The Second Dutch Atlantic, 1680-1815 (Cornell University Press, 2018)
Meer informatie

Krake, Frank, De laatste getuige, De man die drie concentratiekampen en een grote scheepsramp overleefde (Uitgeverij Achtbaan, 2018)
Meer informatie

Kromhout, Bas, De Goede Hoop, 400 jaar Nederland en Zuid-Afrika (Walburg Pers, 2018)
Meer informatie

Leinenga, Jurgen, Leren navigeren. 200 jaar maritiem onderwijs in Harlingen (Walburg Pers, 2018)
Meer informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, e.a., De lage landen 2020 – 2100. Een toekomstverkenning (2018).
Meer informatie

Mörzer Bruyns, W.F.J. (ed.), Met de Triton en Iris naar Nieuw-Guinea – De reisverhalen van Justin Modera en Arnoldus Johannes van Delden uit 1828 (Walburg Pers, 2018)
Meer informatie

Rosseels, R., Steunen om te besparen. Overheidshulp aan de Belgische en
Nederlandse koloniale scheepvaart tijdens de Grote Depressie (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 37,1 2018)
Meer informatie

Rossum, Matthias van, Zilver en slaven, de wereld van de Rooswijk (2018)
Meer informatie

Scholten, Cor, Zeilrederij Van Starckenborg van Straten. Herstel in de Amsterdamse scheepvaart en scheepsbouw, 1815-1865 (Walburg Pers, 2018)
Meer informatie

Schooneveld, J.E.; Knaap, G.J., Een man van ‘grote ommeslag’ maar ‘beperkt statuur’. De boekhouder-generaal van de Verenigde Oostindische Compagnie in Batavia, 1611-1802 (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 37,1 2018)
Meer informatie

Sint Nicolaas, Eveline, Ketens en banden, Suriname en Nederland sinds 1600 (Uitgeverij Vantilt, 2018)
Meer informatie

Spits, Elisabeth; Kok, Bas; Hummelen, Marlies, NDSM toen & nu / past & present (Uitgeverij Boekschap, 2018)
Meer informatie

Suchtelen, Anna van, Versailles aan de Schelde (Uitgeverij Cossee, 2018)
Meer informatie

Vries, Jan de, Verzwegen zeeheld. Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld (Walburg Pers, 2018)
Meer informatie

Willemsen Annemarieke, Dorestad, een wereldstad in de Middeleeuwen (Walburg Pers, 2018)
Meer informatie

Zee, Ad van der, De Wendische Oorlog, Holland, Amsterdam en de Hanze in de vijftiende eeuw (Verloren, 2018)
Meer informatie

2017

Ampt, Kees; Littel, Ad; Paar, Edwin (red.), Verre forten, Vreemde kusten. Nederlandse verdedigingswerken overzee (Sidestone Press, 2017)
Meer informatie

Berg, Jurie van den, Urker vissers, de namen achter de nummers (Van den Berg Maritiem, 2017)
Meer informatie

Brandon, Pepijn, War, Capital, and the Dutch State (1588-1795) (Brill, 2017)
Meer informatie

Comis, Sandra Yolanda, Zeventiende- en achttiende-eeuwse kleding van walvisvaarders opgegraven op Spitsbergen (Rijksuniversiteit Groningen, 2017)
Meer informatie

Dinter, Marieke van, Living along the Limes. Landscape and settlement in the Lower Rhine Delta during Roman and Early Medieval times (Ipskamp Printing, 2017)

Digitale versie

Doedens, Anne; Mulder, Liek, Slag in de Javazee. Oorlog tussen Nederland en Japan (Walburg Pers, 2017)
Meer informatie

Guleij, Ron; Knaap,  Gerrit (red.), Het Grote VOC-Boek (Wbooks, 2017)
Meer informatie

Hageman, Mariëlle, Amsterdam in de wereld. Sporen van Nederlands gedeelde verleden (Ambo|Anthos, 2017)
Meer informatie

Hakkenes, Emiel, Polderkoorts, hoe de Zuiderzee verdween (Thomas Rap, 2017)
Meer informatie

Heyning, Katie, Turbulente tijden. Zorg en materiële cultuur in Zierikzee in de zestiende eeuw (Verloren, 2017)
Meer informatie

Karreman, Jaime, In het diepste geheim. Spionage-operaties van Nederlandse onderzeeboten van 1968 tot 1991 (Marineschepen.nl, 2017)
Meer informatie

Koningsbrugge, Hans van, De Voorzienigheid regeert! Louis van Heiden, admiraal in Russische dienst (Koninklijke Van Gorcum, 2017)
Meer informatie

Leebeek, Kees; Hout, Arie van der; e.a., Een eeuw Marineluchtvaartdienst (1917-2017). Ogen, oren en tanden van de vloot (Geromy BV, 2017)
Meer informatie

Leussink, Anne; Sybesma, Wyke, Op reis met pen en penseel. Frans en Jan Hendrik Lebret als toerist naar Java, 1863 (Walburg Pers, 2017)
Meer informatie

Moree, Perry, Droefenis aan boord van VOC schepen (De Walgvogel, 2017)
Meer informatie

Oosterwijk, Bram, Een Terschellinger zeilvaartkapitein. Reizen en lotgevallen van Sies Jans Rotgans (1805-1857) (Coolegem Media, 2017)
Meer informatie

Oostindie, Gert; Fatah-Black, Karwan, Sporen van de slavernij in Leiden (Leiden Publications, 2017)
Meer informatie

Paesie, Ruud, Sociëteit van Essequebo. Op- en ondergang van een coöperatieve scheepvaartonderneming, 1771-1788 (Den Boer, De Ruiter, 2017)
Meer informatie

Peters, Micha; Vooren, Jurryt van de, De redder in nood. 100 jaar reddingsbrigade Nederland (Uitgeverij Hollandia, 2017)
Meer informatie

Polderman, Kees; Ruiter, Hans de, ‘En Gy, O Lieve Kweekelingen! 100 jaar Vereeniging van Oud-Kweekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam (Vereeniging Oud-Kweekelingen, 2017).
Meer informatie

Rogers, P.G., The Dutch in the Medway (Seaforth Publishing, 2017)
Meer informatie

Steenbeek, Simone, Schipperen in Friesland. De ontwikkeling van maritieme schippersgemeenschappen in Friesland in de vroegmoderne tijd (Dissertatie Rijksuniversiteit Groningen, 2017)
Digitale versie

Storm van Leeuwen-van der Horst, Irene, Reislustige Zeeuwse regenten. De reis van Isaac en Paul Hurgronje, Paulus Ribaut en Johan Steengracht naar Londen in 1769 (Verloren/Familiefonds Hurgronje 1767-2017, 2017)
Meer informatie

Tardio, Natasza, Francien de Zeeuw. Van verzetsheldin tot eerste vrouwelijke militair (Pepperbooks, 2017)
Meer informatie

Terwiel, Barend Jan; Kirsch, Peter (red.), Terug naar de Oost. De reis van VOC-chirurgijn Gijsbert Heeck, 1654-1656 (Walburg Pers, 2017)
Meer informatie

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36:2 (2017)
Meer informatie

Varela, Raquel; Murphy, Hugh; Linden, Marcel van der (red.), Shipbuilding and Ship Repair Workers around the World. Case Studies 1950-2010 (Amsterdam University Press, 2017)
Meer informatie

Vereniging ‘De Binnenvaart’, In 100 jaar van scheepswerven naar Stadswerven, 1917-2017. Historie Scheepswerf ‘De Biesbosch’  (Vereniging ‘De Binnenvaart’, 2017)
Meer informatie

Vliet, Adri P. van, Bastaard van Oranje. Justinus van Nassau: admiraal, diplomaat en gouverneur (1559-1631) (Walburg Pers, 2017)
Meer informatie

Wagenaar, Lodewijk; Klaversma, Nel, Het Journaalboek van Johannes Timmers, anno 1784 (Verloren, 2017)
Meer informatie 

Weststeijn, Thijs; Jonker, Menno (red.), Barbaren & Wijsgeren. Het beeld van China in de Gouden Eeuw (Uitgeverij Vantilt, 2017)
Meer informatie