Recente publicaties

Schermafbeelding 2017-02-13 om 14.20.53


Dit overzicht bestaat uit recente publicaties over maritiem-historische onderwerpen. Mist u een boek, artikel of bundel in de lijst? Dan vernemen wij dat graag per e-mail. Voor een lijst met oudere publicaties (vanaf 2016) kunt u hier terecht.

Enkele verschillende bibliotheken, repositoria en tijdschriften met daarin maritiem historische publicaties staan hier weergegeven.

2019

Buisman, J.; Van Engelen, A.F.V. (red.), Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel 4: 1575-1675 (Uitgeverij Van Wijnen, 2019)
Meer informatie

2018

De Bosatlas van de Wadden (Noordhoff Uitgevers, 2018)
Meer informatie

Het dagboek van de Amelander walvisvaarder Hidde Dirks Kat. De meest vergeten schipbreuk uit de vaderlandse geschiedenis 1777 – 1778 (Wijdemeer& Mauritsheech Publishers, 2018)
Meer informatie

Attema, R.P., Ontdekkingstocht van Harlinger VOC-commandeur 375 jaar geleden. Marten Gerritsz Fries in 1643 op expeditie naar de gebieden boven en oostelijk van Japan (Vereniging Oud Harlingen, 2018)
Meer informatie

Balai, L., Het slavenschip Leusden, Slavenschepen en de West-Indische Compagnie, 1720-1738 (Walburg Pers, 2018)
Meer informatie

Beck, M., The Lady and the Clara (s.n., 2018)
Niet in handel, wel in te zien in Museum Vlaardingen en Stadsarchief Vlaardingen.

Beelen, H.; Biesheuvel, I. (vert.), Walvissen groot en vet: Nederlanders op walvisvaart in het Hoge Noorden (Athenaeum, 2018)
Meer informatie

Blok, C.; Verlaat, J. van ‘t, Zand, grind en de historische binnenvaart – honderd jaar zelflossen (Uitgeverij Thoth, 2018)
Meer informatie

Boven, G., Slag bij Chatham, Nederlanders op de Medway (Aspekt, 2018)
Meer informatie

Breteler, A., De traanjagers, herinneringen van naoorlogse walvisvaarders (Amsterdam University Press, 2018)
Meer informatie

Breukel, K.; Troelstra, S.; Broer, T., Mooi samen: Portretten van het verenigingsleven rond de Zuiderzee (Waanders & de Kunst, 2018)
Meer informatie

Brolsma, U.; Brolsma, J.U. (red.), Oorlog op Zee: Dagboek van Uilke Brolsma, 1939-1944 (J.U. Brolsma 2018)
Meer informatie

Bruijn, J.R.; Mörzer Bruyns, W.F.J., Het achttiende-eeuwse ‘zeemans kunst-kabinet’ van admiraal Cornelis Schrijver  (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 37:1 2018)
Meer informatie

Caputo, S., Alien seamen in the British Navy, British law, and the British state, c. 1793- c. 1815 (The Historical Journal toekomstige uitgave)
Meer informatie

Carsjens, F.M.; Adama van Scheltema, C.S., Het vergaan van het Fregatschip Aerd van Nes (Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders, 2018)
Meer informatie

Dam, P.J.E.M. van, Van Amsterdams Peil naar Europees referentievlak. De geschiedenis van het NAP tot 2018 (Verloren, 2018)
Meer informatie

Dam, R. van; Jongejan, M.; Koster, P., De vergeten vissers van Middelharnis: Scheepsrampen en ongevallen (1717-1938) (De Bataafsche Leeuw, 2018)
Meer informatie

De Brito Freire, F.; Teensma, B.N. (vert.), Bahia, Recief en ander ongerief: Het einde van het Nederlandse tijdperk in Brazilië (Primavera Pers, 2018)
Meer informatie

Dissel, A. van, MS Oranje | Koers gewijzigd (WBOOKS, 2018)
Meer informatie

Doedens, A.; Houter, J.J., De Watergeuzen. Een vergeten geschiedenis 1568 – 1575 (Walburg Pers, 2018)
Meer informatie

Doorman, T., In de schaduw van de Javazee. Brieven van vice-admiraal Pieter Koenraad naar bevrijd Nederland (Walburg Pers, 2018)
Meer informatie

Dorleijn, P., Vierendertig voet in de kiel. De bouw van een kotter (Uitgeverij Van Wijnen, 2018)
Meer informatie

Dreijer, G., Een strijd om erkenning. De onderhandelingen over de Oostendse Compagnie (1713-1723) (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 37:2 2018)
Meer informatie

Duquesnoy, L.; Salman, J. (red.), De handelsgeest van Isaac Pool, dagboek van een Amsterdammer in de Gouden Eeuw (Verloren, 2018)
Meer informatie

Egberts, L.; Schroor, M. (red.), Waddenland outstanding: History, landscape and cultural heritage of the Wadden Sea region (Amsterdam University Press, 2019)
Meer informatie

Emmer, P.C., Geschiedenis van de Nederlandse Slavenhandel (Nieuw Amsterdam, 2018)
Meer informatie

Ensel, R., Eva Besnyö Pictures the Dutch: Modernism and Mass Culture at Sea in the Interwar Period (BMGN – Low Countries Historical Review 133:1 2018)
Meer informatie

Enthoven, V., Oude vrienden: De Nederlandse rol bij de opbouw van de Japanse marine, 1850-1870 (Leidschrift 33:2 2018)
Meer informatie

Fabend, F., New Netherland in a Nutshell – A concise history of the Dutch colony in North America (New Netherland Institute, 2018)
Meer informatie

Fox, F.L., The Four Days’ Battle of 1666 – The Greatest Sea Fight of the Age of Sail (Seaforth Publishing, 2018)
Meer informatie

Gawronski, J., Kranendonk, P., Spul – Catalogus archeologische vondsten Noord/Zuidlijn Amsterdam (Van Zoetendaal / De Harmonie, 2018)
Meer informatie

Gent, T. van; Maanen, R. van, Luctor et Emergo: De onderzeeboten van de Koninklijke Maatschappij De Schelde 1905-1958 (Het Boekenschap, 2018)
Meer informatie

Gransbergen, C., Een walvis als boterham. Herinneringen van een Amelander walvisvaarder (Stichting Amelander Musea en stichting Ouwe Pôlle Ameland, 2018)
Meer informatie

Guns, N., Luininga, F., Oorlogsvloot van de Rotterdamsche Lloyd ’40-’45. De schepen en hun bemanningen tijdens de Tweede Wereldoorlog (Walburg Pers, 2018)
Meer informatie

Hagen, P., Koloniale oorlogen in Indonesië. Vijf eeuwen verzet tegen vreemde overheersing (Singel Uitgeverijen, 2018)
Meer informatie

Ham, W. van der, Ooggetuigen van de Watersnood 1953 (Boom Uitgevers Amsterdam, 2018)
Meer informatie

’t Hart, M.; Davids, K.; Fatah-Black, K.; Heerma van Voss, L.; Lucassen, L.; Touwen, J., red., Wereldgeschiedenis van Nederland (Ambo|Anthos Uitgevers, 2018)
Meer informatie

Heijink, M., Het portret van kapitein-geweldige Otto van Vollenhoven en zijn gezin (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 37:2 2018)
Meer informatie

Hilster, N. de, Navigation on Wood, Wooden Navigational Instruments 1590-1731: An analysis of early modern western instruments for celestial navigation, their origins, mathematical concepts and accuracies (PhD thesis, Vrije Universiteit, Amsterdam, May 2018)
Meer informatie

Jackson, T., The Nagasakiya: Japanese-Dutch Intellectual Exchange in the Shogun’s Capital (Leidschrift 33:2 2018)
Meer informatie

Jacobs, I.B., De Holland-Amerika Lijn en het vervoer van landverhuizers (Tijdschrift Holland 50:2 2018)
Meer informatie

Jensen, M., Was the flute a vessel designed to evade paying toll in the Sound? (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 37:2 2018)
Meer informatie

Jongejan, M., Brabantse ventjagers en de beugvissers van Middelharnis, Pernis en Zwartewaal. Export van verse zeevis rond 1800 (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 37:2 2018)
Meer informatie

Joolen, O. van; Schoonhoven, S., Liggen Blijven! Achter de schermen bij de eerste Nederlandse terreurbestrijders (Nieuw Amsterdam, 2018)
Meer informatie

Kiburg, R., Gouden Eeuw in de Zaanstreek van stapel gelopen, Pleidooi voor zichtbaar maken van een rijk verleden (Zaanserfgoed 65 zomer 2018)
Meer informatie

Klooster, W.; Oostindie, G., Realm between Empires, The Second Dutch Atlantic, 1680-1815 (Cornell University Press, 2018)
Meer informatie

Knight, R., Family firms, global Networks and transnational actors: The case of Alexander Fraser (1816-1904). Merchant and entrepreneur in the Netherlands Indies, Low Countries and London (BMGN – Low Countries Historical Review 133:2 2018)
Meer informatie

Knoest, J., De kunst van het onderhandelen: Zakendoen in het land van de shogun gedurende de zeventiende en achttiende eeuw (Leidschrift 33:2 2018)
Meer informatie

Krake, F., De laatste getuige, De man die drie concentratiekampen en een grote scheepsramp overleefde (Uitgeverij Achtbaan, 2018)
Meer informatie

Krom, J., De reizen van Willem de Wijs, het onwaarschijnlijke leven van een achttiende-eeuwse zeeman 1696-1756 (Uitgeverij Ad. Donker, 2018)
Meer informatie

Kromhout, B., De Goede Hoop, 400 jaar Nederland en Zuid-Afrika (Walburg Pers, 2018)
Meer informatie

Kruizinga, S., How high is high enough? Dutch flood defences and the politics of security (BMGN – Low Countries Review 133:4 2018)
Meer informatie

Leinenga, J., Leren navigeren. 200 jaar maritiem onderwijs in Harlingen (Walburg Pers, 2018)
Meer informatie

Looijesteijn, H., Een nieuwe wereld op nieuw land. Polders en plannen in de Noordkop (Holland Historisch Tijdschrift 50:1 2018)
Meer informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, e.a., De lage landen 2020 – 2100. Een toekomstverkenning (2018).
Meer informatie

Mörzer Bruyns, W.F.J. (red.), Met de Triton en Iris naar Nieuw-Guinea – De reisverhalen van Justin Modera en Arnoldus Johannes van Delden uit 1828 (Walburg Pers, 2018)
Meer informatie

T.A. Onderwater, Militair avonturisme en communistische dreiging: Externe factoren bij de verdediging van de Nederlandse Antillen, 1945-1962 (Marineblad 128:7 2018)
Meer informatie

Ramsoedh, H., Surinaams onbehagen: Een sociale en politieke geschiedenis van Suriname, 1865-2015 (Verloren, 2018)
Meer informatie

Remmelinck, W., (vert. en red.), The operations of the navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal (Leiden University Press, 2018)
Meer informatie

Renette, J., Mijn Holland, tussen land en zee: Geschiedenis van Zuiderzee tot IJsselmeer (éditions Photographe sans frontières 2018)
Meer informatie

Rosseels, R., Steunen om te besparen. Overheidshulp aan de Belgische en
Nederlandse koloniale scheepvaart tijdens de Grote Depressie (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 37:1 2018)
Meer informatie

Rossum, M. van, Zilver en slaven, de wereld van de Rooswijk (2018)
Meer informatie

Ruyter, R.M. de, Breuklijn 1989: Continuïteit en verandering in het Nederlandse defensiebeleid 1989-1993 (PhD thesis, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 2018)
Meer informatie

Scholten, C., Zeilrederij Van Starckenborg van Straten. Herstel in de Amsterdamse scheepvaart en scheepsbouw, 1815-1865 (Walburg Pers, 2018)
Meer informatie

Schooneveld, J.E., Knaap, G.J., Een man van ‘grote ommeslag’ maar ‘beperkt statuur’. De boekhouder-generaal van de Verenigde Oostindische Compagnie in Batavia, 1611-1802 (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 37:1 2018)
Meer informatie

Sint Nicolaas, E., Ketens en banden, Suriname en Nederland sinds 1600 (Uitgeverij Vantilt, 2018)
Meer informatie

Spits, E., Kok, B., Hummelen, M., NDSM toen & nu / past & present (Uitgeverij Boekschap, 2018)
Meer informatie

Stapel, H., Menslievend en zelfstandig. Het reddingwezen voor de fusie tot KNRM (1750-1991) (KNRM, 2018)
Meer informatie

Suchtelen, A. van, Versailles aan de Schelde (Uitgeverij Cossee, 2018)
Meer informatie

Sur, B., Individual interests behind the institutional façade: The Dutch East India Company’s legal presence in the seventeenth-century Mughal Bengal (Itinerario 42:2 2018)
Meer informatie

Tempelman, L.; Will, C., De Nieuwe Hollandse Waterline in vogelvlucht (Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie, 2018)
Meer informatie

Vos, W. de, Pronck & Prael – Sits in Nederland (Uitgeverij Waanders, 2018)
Meer informatie

Vries, J. de, Verzwegen zeeheld. Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld (Walburg Pers, 2018)
Meer informatie

Willemsen, A., Dorestad, een wereldstad in de Middeleeuwen (Walburg Pers, 2018)
Meer informatie

Zee, A. van der, De Wendische Oorlog, Holland, Amsterdam en de Hanze in de vijftiende eeuw (Verloren, 2018)
Meer informatie

Zijlstra, S., Holland en Nieuw-Nederland. Handel, kolonisatie en oorlog met beperkte middelen (Tijdschrift Holland 50:2 2018)
Meer informatie

2017

Ampt, K.; Littel, A.; Paar, E. (red.), Verre forten, Vreemde kusten. Nederlandse verdedigingswerken overzee (Sidestone Press, 2017)
Meer informatie

Berg, J. van den, Urker vissers, de namen achter de nummers (Van den Berg Maritiem, 2017)
Meer informatie

Brand, R., Abraham Bogaert, een apotheker in Amsterdam en Azië (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36:1 2017)
Meer informatie

Brandon, P., War, Capital, and the Dutch State (1588-1795) (Brill, 2017)
Meer informatie

Brugge, J. ter, Mishandeld, uitgeschud, geklonken aan de keten’. De kaping van VOC-schepen en het lot van de opvarenden in de Franse Tijd (Holland Historisch Tijdschrift 49:3 2017)
Meer informatie

Brugge, J. ter, Was de Arrow een Engels schip? De lorcha als Chinees-Europese hybride (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36:2 2017)
Meer informatie

Comis, S.Y., Zeventiende- en achttiende-eeuwse kleding van walvisvaarders opgegraven op Spitsbergen (Rijksuniversiteit Groningen, 2017)
Meer informatie

Dinter, M. van, Living along the Limes. Landscape and settlement in the Lower Rhine Delta during Roman and Early Medieval times (Ipskamp Printing, 2017)

Digitale versie

Doedens, A., Mulder, L., Slag in de Javazee. Oorlog tussen Nederland en Japan (Walburg Pers, 2017)
Meer informatie

Duijl, J. van, Gevangen in het handelsnetwerk van de Hanze. De koopvaardij van de IJsselsteden in het Oostzeegebied in de zestiende eeuw (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36:1 2017)
Meer informatie

Fatah-Black, K., Scheepsbouw en reparatie in achttiende-eeuws Suriname (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36:2 2017)
Meer informatie

Guleij, R.; Knaap,  G. (red.), Het Grote VOC-Boek (Wbooks, 2017)
Meer informatie

Hageman, M., Amsterdam in de wereld. Sporen van Nederlands gedeelde verleden (Ambo|Anthos, 2017)
Meer informatie

Hakkenes, E., Polderkoorts, hoe de Zuiderzee verdween (Thomas Rap, 2017)
Meer informatie

Heijink, M., “Nochtans komt het wel te pas tot bouwinge van schepen”. Scheepsbouw in Nieuw-Nederland (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36:2 2017)
Meer informatie

Heyning, K., Turbulente tijden. Zorg en materiële cultuur in Zierikzee in de zestiende eeuw (Verloren, 2017)
Meer informatie

Karreman, J., In het diepste geheim. Spionage-operaties van Nederlandse onderzeeboten van 1968 tot 1991 (Marineschepen.nl, 2017)
Meer informatie

Koningsbrugge, H. van, De Voorzienigheid regeert! Louis van Heiden, admiraal in Russische dienst (Koninklijke Van Gorcum, 2017)
Meer informatie

Laureys, J., Beeldessay: Surrealisme in de fotografie van de watersnood van 1916 (Holland Historisch Tijdschrift 49:1 2017)
Meer informatie

Leebeek, K.; Hout, A. van der; e.a., Een eeuw Marineluchtvaartdienst (1917-2017). Ogen, oren en tanden van de vloot (Geromy BV, 2017)
Meer informatie

Leussink, A.; Sybesma, W., Op reis met pen en penseel. Frans en Jan Hendrik Lebret als toerist naar Java, 1863 (Walburg Pers, 2017)
Meer informatie

Moree, P., Droefenis aan boord van VOC schepen (De Walgvogel, 2017)
Meer informatie

Naaktgeboren, P., Hoe dichter bij Dordt… Stadsplanning in laatmiddeleeuws Dordrecht (Holland Historisch Tijdschrift 49:4 2017)
Meer informatie

Odegard, E., Het VOC-archief digitaal: kansen en uitdagingen bij het digitaliseren van (maritieme) archieven (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36:2 2017)
Meer informatie

Odegard, E., Timmeren te Cochin. Scheepsbouw op de VOC-scheepstimmerwerf in Cochin (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36:2 2017)
Meer informatie

Oosterwijk, B., Een Terschellinger zeilvaartkapitein. Reizen en lotgevallen van Sies Jans Rotgans (1805-1857) (Coolegem Media, 2017)
Meer informatie

Oostindie, G.; Fatah-Black, K., Sporen van de slavernij in Leiden (Leiden Publications, 2017)
Meer informatie

Paesie, R., Sociëteit van Essequebo. Op- en ondergang van een coöperatieve scheepvaartonderneming, 1771-1788 (Den Boer, De Ruiter, 2017)
Meer informatie

Peters, M.; Vooren, J. van de, De redder in nood. 100 jaar reddingsbrigade Nederland (Uitgeverij Hollandia, 2017)
Meer informatie

Pieters, H., Herinneren en vergeten van een watersnood in Holland: de overstroming van 1825 (Holland Historisch Tijdschrift 49:1 2017)
Meer informatie

Polderman, K.; Ruiter, H. de, ‘En Gy, O Lieve Kweekelingen! 100 jaar Vereeniging van Oud-Kweekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam (Vereeniging Oud-Kweekelingen, 2017).
Meer informatie

Ribeiro da Silva, F., Scheepsbouw in de Nederlandse invloedssfeer. Nederlandse, Engelse en Afrikaanse scheepsbouw in vroegmodern West-Afrika: een complexe geschiedenis van bouw, onderhoud en reparatie (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36:2 2017)
Meer informatie

Roever, M. de, De laatste doorbraak van de Zuiderzee: de watersnoodramp van januari 1916 in Noord-Holland (Holland Historisch Tijdschrift 49:1 2017)
Meer informatie

Rogers, P.G., The Dutch in the Medway (Seaforth Publishing, 2017)
Meer informatie

Rommelse, G., De Nederlandse vloot als slecht voorbeeld. Britse discoursen over zeemacht (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36:1 2017)
Meer informatie

Rommelse, G., Engelse Krijgsgevangenen in de Republiek in de 17e eeuw (Holland Historisch Tijdschrift 49:3 2017)
Meer informatie

Rossum, M. van, Een maritiem manifest. Een pleidoor over maritieme geschiedschrijving, data en wegen voorwaarts (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36:1 2017)
Meer informatie

Rossum, M., Sampans, hout en slaven. De overzeese infrastructuur voor scheepsbouw en -onderhoud van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Zuid- en Zuidoost-Azië (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36:2 2017)
Meer informatie

Steenbeek, S., Schipperen in Friesland. De ontwikkeling van maritieme schippersgemeenschappen in Friesland in de vroegmoderne tijd (Dissertatie Rijksuniversiteit Groningen, 2017)
Digitale versie

Storm van Leeuwen-van der Horst, I., Reislustige Zeeuwse regenten. De reis van Isaac en Paul Hurgronje, Paulus Ribaut en Johan Steengracht naar Londen in 1769 (Verloren/Familiefonds Hurgronje 1767-2017, 2017)
Meer informatie

Tardio, N., Francien de Zeeuw. Van verzetsheldin tot eerste vrouwelijke militair (Pepperbooks, 2017)
Meer informatie

Terwiel, B.J.; Kirsch, P. (red.), Terug naar de Oost. De reis van VOC-chirurgijn Gijsbert Heeck, 1654-1656 (Walburg Pers, 2017)
Meer informatie

Theodoridis, C.P., The Keyser Octavianus incident and Dutch-Hospitaller relations during the Cretan War (1645-1669) (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36:1 2017)
Meer informatie

Varela, R.; Murphy, H.; Linden, M. van der (red.), Shipbuilding and Ship Repair Workers around the World. Case Studies 1950-2010 (Amsterdam University Press, 2017)
Meer informatie

Vereniging ‘De Binnenvaart’, In 100 jaar van scheepswerven naar Stadswerven, 1917-2017. Historie Scheepswerf ‘De Biesbosch’  (Vereniging ‘De Binnenvaart’, 2017)
Meer informatie

Vliet, A.P. van, Bastaard van Oranje. Justinus van Nassau: admiraal, diplomaat en gouverneur (1559-1631) (Walburg Pers, 2017)
Meer informatie

Vliet, J. van der, De spiegel en de koningin (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36:1 2017)
Meer informatie

Wagenaar, L., Klaversma, N., Het Journaalboek van Johannes Timmers, anno 1784 (Verloren, 2017)
Meer informatie 

Weststeijn, T., Jonker, M. (red.), Barbaren & Wijsgeren. Het beeld van China in de Gouden Eeuw (Uitgeverij Vantilt, 2017)
Meer informatie

Witte, J. de, De bakens verzet. De KPM en het begin van de burgerluchtvaart in Nederlands-Indië (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36:1 2017)
Meer informatie

Zeiler, F.D., Mirakels water. Overstromingen en herinneringscultuur in Noord-Kennemerland (Holland Historisch Tijdschrift 49:1 2017)
Meer informatie

Zijlmans, R., Troebele betrekkingen: Grens, scheepvaart- en waterstaatskwesties in de Nederlanden tot 1800 (Verloren, 2017)
Meer informatie