(Scheeps)archeologische opgravingsdocumentatie (Stichting Batavialand)

Stichting Batavialand heeft de papieren (scheeps)archeologische opgravingsdocumentatie van het voormalig maritiem depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gedigitaliseerd. Deze reeks betreft de dossiers van wrakken die werden aangetroffen bij de ontginning van de Wieringermeer en de Noordoostpolder.

Bekijk het voorlopige overzicht van de dossiers hier.

De wrakdossiers bevatten onder andere meldingsbriefjes, correspondentie, situatieschetsen, vondstenlijsten, interne rapporten en divers beeldmateriaal.

Heeft u vragen over de datasets? Neem dan contact op met onze datamanagers.

Het gepresenteerde overzicht zal worden uitgebreid naarmate er meer datasets van wrakdossiers in EASY  worden gepubliceerd. Opgravingsdossiers van scheepswrakken uit Oostelijk Flevoland, Zuidelijk Flevoland en de rest van Nederland zullen volgen.

Update: Vanaf medio november 2020 zijn de gegevens Flevoland vergane schepen veiliggesteld in de database MaSS, Maritime Stepping Stones, (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) met een eigen themapagina