Start herdenking 1572-1573 in Westfriesland

Watergeuzen nemen Den Briel in, 1572, Frans Hogenberg, 1572 – 1574. Rijksmuseum, Amsterdam.

De burgemeesters van de zeven Westfriese gemeenten gaven vrijdag 1 april 2022 het startsein voor de herdenking van de Opstand die 450 jaar geleden begon. In april start een reizende tentoonstelling. Die is eerst te zien in de gemeentehuizen van Enkhuizen en Koggenland. Het jaar 1572 wordt gezien als het begin van ‘de Geboorte van Nederland’. Opstandelingen onder leiding van Willem van Oranje kregen toen vaste voet aan de grond. Ook in Westfriesland. Zij keerden zich tegen het gezag van de Spaanse koning. Naast de historische betekenis wordt bij de herdenking stilgestaan bij vier waarden die toen werden – maar ook nu nog worden bevochten: vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid. Meer informatie. Een actueel overzicht van de activiteiten vindt u op de website: wfa.nl/opstand.