Symposium over de Elisabethvloed, 19 november 2021

Sint Elisabethsvloed, 1421, Romeyn de Hooghe, naar Arnold Houbraken, 1675 – 1677. Rijksmuseum, Amsterdam

Zeshonderd jaar geleden vond de Sint-Elisabethsvloed plaats. In de nacht van 18 op 19 november 1421 brak een dijk in de omgeving van Dordrecht. De verhalen over een overstroming van Bijbelse proporties vormden de basis voor een rijke herinneringscultuur. Vanaf de vijftiende eeuw hebben talloze schilders, schrijvers, prenten- en kaartenmakers verhalen over de ramp vereeuwigd. De mythevorming en culturele verbeelding hebben ervoor gezorgd dat de Sint-Elisabethsvloed tot op de dag van vandaag voortleeft in het collectieve geheugen als een van de grootste rampen in de Nederlandse geschiedenis. Welke lessen kunnen toekomstige generaties trekken uit de ‘grote en vreeselike vloed’? Het Dordrechts Museum biedt, in samenwerking met de Radboud Universiteit, een gevarieerd middagprogramma met muziek van Camerata Trajectina en experts op het gebied van de Sint-Elisabethsvloed. Meer informatie