Koopvaardijschepen 1813-heden (Marhisdata)

Het doel van Marhisdata is onder meer het over de periode vanaf het jaar 1813 op verantwoorde wijze (doen) verzamelen, vastleggen en beheren van historische gegevens met betrekking tot alle onder de vlag van de Noordelijke- en Zuidelijke Nederlanden en de (voormalige) overzeese koloniën in de vaart gebrachte koopvaardijschepen.

Koopvaardijschepen 1813-heden