Archief Consulaat Djeddah, 1873-1950 (Nationaal Archief)

Het archief van het Consulaat (1873-1930) en het Nederlands Gezantschap (1930-1950) te Djeddah (Turkije / Saoedi-Arabië) bevat stukken van algemene aard (agenda’s van ingekomen- en uitgaande stukken, klappers), correspondentie (ook in het Arabisch gestelde stukken) en stukken betreffende correspondentie, personeel, bedevaartaangelegenheden, handel en scheepvaart, medische-, juridische en politieke aangelegenheden, Indonesiërs in Mekka, petroleumwinning, Eritrea, Irak/hadramaut, Jemen en Ethiopië.

Archief Consulaat Djeddah

Archief Consulaat Smyrna, 1611-1837 (Nationaal Archief)

Archief met documenten van het Nederlandse consulaat in Smyrna (het huidige Izmir in Turkije), waaronder correspondentie en financiële, juridische, notariële en particuliere stukken die raken aan de Nederlandse handel aldaar.

Archief Consulaat Smyrna

Archief BuZa / A-dossiers, 1815-1940 (Nationaal Archief)

De BuZa A-dossiers van de afdeling Politieke Zaken behandelde vooral kwesties die de diplomatieke betrekkingen met andere landen betroffen, de positie van Nederlanders in het buitenland en van vreemdelingen hier te lande. Het archief is geheel op onderwerp geordend, en bevat onder meer stukken over de volgende onderwerpen: arbitrage, de Boerenoorlog in Zuid-Afrika, internationale conferenties,  visserij op de Noordzee, uitgifte van paspoorten, slavenhandel, verdragen, vreemdelingen, wapens en oorlogsmaterieel. Een deel van het materiaal handelt over de overzeese gebiedsdelen, speciaal Nieuw-Guinea.
In 2010 is dossier A.250 over de Europese Oorlog 1914-1918 (Eerste Wereldoorlog), toegevoegd aan dit archief. Dit deel bevat onder meer stukken betreffende de neutraliteit, de economie en handel tijdens de oorlog, militaire zaken en de vredesconferentie.

Archief BuZa / A-dossiers