Tentoonstelling Wind in de Zeilen in Zeeuws maritiem muZEEum

Schepen zijn onmisbaar. In de 17e eeuw is dat ook al zo. Schepen vervoeren goederen en mensen. Ze maken deel uit van de oorlogsvloot. En ze zeilen over de hele wereld voor winst of buit. In alle havensteden zijn kunstenaars die deze maritieme activiteiten vastleggen. Ze verkopen hun werk aan gewone mensen die een ‘zeetje met wat schepen’ aan de muur willen. Kooplieden en kapiteins geven zeeschilders opdracht om hun schip en hun heldendaden op zee te vereeuwigen. Wind in de Zeilen, zeeschilders uit de Gouden Eeuw toont een dwarsdoorsnede van de enorme schilderijenproductie uit de periode 1600-1700. Alle getoonde schilderijen komen uit de privéverzameling van Anthony Inder Rieden. Gefascineerd door dit typisch Nederlands-Vlaamse specialisme bouwde hij een unieke verzameling op van bijna 70 schilderijen. Het muZEEum heeft 6 schilderijen voor langere tijd in bruikleen kunnen verwerven. De tentoonstelling loopt tot 30 juni 2021.