Vereniging De Lijn


Website en beeldbank De Lijn
Holland-Amerika Lijn van weleer / Holland America Line van nu

Opgericht in 1988 stelt de vereniging zich ten doel om de kennis en geschiedenis van de HAL vast te leggen en te bevorderen en om haar leden (oud-medewerkers en belangstellenden HAL) met elkaar in contact te brengen. Met bijeenkomsten aan boord van het ss Rotterdam, haar tweemaandelijkse magazine HALLO (52 pagina’s), digitale nieuwsbrieven, excursies, website en beeldbank wordt door meer dan 1600 leden hieraan vorm gegeven en plezier beleefd.


Website
Behalve algemene informatie over de Holland-Amerika Lijn van weleer en de Holland America Line van nu, vindt de bezoeker op de website gegevens over de vereniging en in de VLOOTLIJST, per HAL-schip, een beknopte geschiedenis, compleet met bronvermelding en relevante links naar bronnen op het internet! Ook treft men hier de pagina OORLOGSMONUMENT met namenlijsten van de 264 omgekomen HAL medewerkers, met per persoon een link naar het betreffende schip en naar oorlogsgravenstchting.nl


Beeldbank
Via de website in het menu BEELDBANK komt de bezoeker bij het zoekvenster met toegang tot de collecties SCHEPEN, BEDRIJFS- VERENIGINGSBLADEN, BIBLIOTHEEK en OBJECTEN (scheepsfoto’s, digitaal doorzoekbare magazines, menukaarten, herinneringstegels en -borden, drukwerk en serviesgoed). Compleet met beschrijving (titel, scheepsnaam, datering, bijzonderheden, etc.).

Op 23 oktober 2021 werd op het ss Rotterdam aan het 3e Katendrechtsehoofd beeldbank De Lijn gepresenteerd met aansluiting op het internet. Na een lange voorbereiding zijn de bibliotheek en het historisch archief van de vereniging (foto’s, boeken, bedrijfs- en verenigingsbladen, objecten) gedigitaliseerd en doorzoekbaar ondergebracht in het Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS). Klik HIER om direct naar de beeldbank te gaan (19de-21ste eeuw)

Lidmaatschap: De contributie bedraagt € 27,50/jaar. Voor leden met een postadres buiten Nederland, maar binnen Europa, is dit € 47,50/jaar en voor leden met een postadres buiten Europa € 57,50 per jaar. Daarnaast is éénmalig een inschrijfgeld van € 6,50 verschuldigd. De Lijn heeft een sociëteit, organiseert lezingen en verzorgt excursies. Zo is er in 2023 elke laatste zaterdag van de maand een Winterlezing over het rijke verleden van de HAL of een ander maritiem onderwerp, aan boord van de ss Rotterdam, aanvang 14.00 uur. Ook niet-leden zijn welkom.

Website
Beeldbank schepen
Secretariaat

Vereniging De Lijn
Postbus 52146
3007 LC Rotterdam