Verschenen: Atlas van negen Hanze steden

De Hanze was eeuwenlang een verbinding van kooplieden zonder een organisatie te zijn. Omstreeks 1300 werd zij omgezet in een stedenbond. Zij was een verbond dat de leden economisch voordeel garandeerde ten opzichte van de concurrentie. Belangrijkste product is de haring uit de Baltische Zee, andere producten zijn wijn uit het Rijngebied, zout uit Lüneburg, stokvis uit Noorwegen, wol uit Engeland, stoffen uit de Nederlanden, bier uit Hamburg en Bremen en granen uit Noord-Duitsland en het Baltische gebied. De Altas is samengesteld door Ewout van der Horst, Frank Inklaar, Harry Stalknecht, Michel Groothedde en Paul Brood. Meer informatie