Verschenen: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 39:1 (2020)

In dit nummer treft u een aantal artikelen over schepen en scheepsbouw.
Zie ook het redactioneel van Anita M.C. van Dissel.

  • Victor Enthoven, Zaanse walvisvaarders als multipurpose schip
  • Albert van Brakel, Zweeds teer in de Nederlandse Republiek
  • Gijs Rommelse, Dutch and English conceptions of the sea, the self and the other, 1600-1784
  • Bram Belder, Jan Smit Czn, maritiem ondernemer op de grens van zeil en stoom
  • Jaap R. Bruijn, Een Houten Been
  • Gerald de Weerdt, Herbouw van een koopvaarder uit het eind van de zestiende
  • Ap Bouman, www.marhisdata.nl: bron voor gegevens over de Nederlandse koopvaardijvloot vanaf 1813.