Verwacht: Schippersvrouwen. Verhalen boven water

Wanneer het over de binnenvaart gaat, blijft de rol van de schippersvrouw meestal onderbelicht. Het was een hard bestaan. ‘In de kleine roef van het schip kwamen de kinderen ter wereld, kookte de schippersvrouw het eten en deed ze de was. Ook was ze vaak verantwoordelijk voor de boekhouding en het onderwijzen van de kinderen. Bij het aanleggen van het schip had de schipper de hulp van zijn vrouw nodig’. In dit boek beschrijven Sippy Tigchelaar en Alice Booij de levens van vijftien sterke schippersvrouwen. Meer informatie