Voorstellen gevraagd voor Fellowshipsprogramma Het Scheepvaartmuseum 20

Voor het fellowshipsprogramma van Het Scheepvaartmuseum kunnen nu voorstellen worden ingediend voor het jaar 2023. Zowel onderzoeksvoorstellen voor het Prof. J.C.M. Warnsinckfonds als het Dr. Ernst Crone Fellowship zijn welkom. Voorstellen kunnen worden ingediend tot 1 februari 2023. Details over het fellowshipsprogramma en de voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen zijn te vinden op de website van Het Scheepvaartmuseum.