Website: Levens en loopbanen van zeevarenden op de Nederlandse koopvaardij 1700-2000

Op www.maritimecareers.eu houden Jelle van Lottum en Lodewijk Petram van het Huygens ING een blog bij over het leven en werk van zeevarenden. Hierop plaatsen ze stukjes waarin ze vertellen over de gegevens die ze gebruiken, over hun methodologie en hun onderzoeksresultaten. Geleidelijk aan wordt het ook steeds meer een online naslagwerk voor alle zeevarenden op de Nederlandse koopvaardij, 1700-2000. Hierbij wordt ook de VOC gerekend. Ze willen zeevarenden op de Nederlandse koopvaardij een gezicht geven. Daarnaast omvat de website diverse mini-biografieën van zeelieden.