Wrakkenkalender op MaSS (RCE)

De Gouden Leeuw

Nederland heeft een bijzonder maritiem verleden. In binnen- en buitenlandse wateren liggen in totaal ruim 1500 scheepwrakken die we nog altijd als ons eigendom beschouwen. Het maritieme erfgoed is zó kenmerkend voor onze cultuur en geschiedenis, dat we het willen beschermen en onderzoeken zodat het bewaard blijft voor huidige en toekomstige generaties. Daar zorgt het Programma Maritiem Erfgoed Internationaal van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor, samen met haar partners. Sinds kort is de wrakkenkalender op MaSS live. Ook zijn er in MaSS vele nieuwe toevoegingen gemaakt. Alle gegevens over de ruim 1500 Nederlandse scheepswrakken worden in een database verzameld en zichtbaar gemaakt op de website Maritime Stepping Stones (MaSS).

Recent werd het 1000ste wrak op MaSS geplaatst. Hiervoor is gekozen voor een bijzonder wrak: de Gouden Leeuw. Dit was het eerste schip waar de later beroemde en beruchte admiraal Witte de With als zeventienjarige op voer. Het schip was drie jaar onderweg waarin het veel spannends beleefde, waaronder de inname van Batavia in Indonesië. Lees het verhaal op MaSS – De Gouden Leeuw.