Zeekadetkorps Nederland bestaat 65 jaar!

Vlag Zeekadetkorps Nederland

Het kadetkorps Nederland is een vereniging, opgericht bij notariële akte van 15 oktober 1955 en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 26 mei 1956, nr. 42. Conform artikel 2 van de statuten heeft het Zeekadetkorps Nederland als doelstelling bij de Nederlands jeugd belangstelling te wekken en te onderhouden voor de scheepvaart, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

In de voorbije jaren zijn er heel wat schepen de revue bij de korpsen gepasseerd. Hier staat een lijst van schepen (en bijzonderheden) die wij uit de archieven hebben weten te halen.