Links 1870-heden

VB banner links #8


Maritieme cultuur
Bruine vloot: Website met overzicht van de bruine vloot, de vloot van schepen die vroeger vracht vervoerden, maar die tegenwoordig met groepen varen.
Expeditieschip Willem Barentsz: In Harlingen wordt de Willem Barentsz. gebouwd. Zoveel mogelijk wordt de Hollandse bouwmethode van het eind van de 16e eeuw gevolgd.
HISWA: Portaal over varen, surfen en zeilen in Nederland.
Hollandsche zeilvloot: Website naar aanleiding van de manifestatie op 9 juni 2020 in Amsterdam met oproep om steunmaatregelen voor het behoud van de bruine vloot.
100 jaar Zuiderzeewet: Website met verhalen en beelden in het kader van Jubileumjaar 100 jaar Zuiderzeewet.
Kanalen in Nederland: Informatie en wetenswaardigheden over kanalen in Nederland (en daarbuiten)
Klassieke Zeilvaart: Het doel van deze site is om een portaal te zijn voor berichten, nieuws en informatie over platbodems.
Maritiem-industrieel erfgoed Zuid-Holland: Een overzicht van maritiem-industrieel erfgoed Zuid-Holland (1870-1970).
Maritime Careers: Website van historici Jelle van Lottum en Lodewijk Petram waar zij de resultaten van hun onderzoek naar zeevarenden uitlichten en hun onderzoeksmethoden toelichten.
Mijn Zuiderzee: Historica Eva Vriend verzamelt voor haar nieuwe boek verhalen van gewone mensen die rond de voormalige Zuiderzee zijn opgegroeid. Speciale aandacht is er voor de veranderingen die de overgang van Zuiderzee naar IJsselmeer teweegbracht.
Nederlandse Vereniging van Zeeschilders: Sinds de oprichting begin jaren 50 van de vorige eeuw heeft de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders een keur van maritiem werkende kunstenaars in haar ledenbestand. In de beginjaren bestond er een sterke band met de Koninklijke Marine.
NAUPAR: NAUPAR (nautische partners) is een samenwerking van zeilrederijen ‘de Zeilvaart’, Hanzestad Compagnie en Zeilvloot Lemmer Stavoren.
Schatkamer van Nederland: Website met lesmateriaal over het culturele erfgoed van Nederland gericht op de bovenbouwklassen HAVO/VWO.
Scheepsambachten: Website met informatie over traditionele ambachten Varend Erfgoed – TAVE.
Scheepspost: Website met wekelijks digitaal nieuws betreffend het Varend Erfgoed in Nederland (in samenwerking met de FVEN).
Spiegel der Zeilvaart: Spiegel der Zeilvaart is een tijdschrift voor eigenaars en liefhebbers van Hollandse traditionele schepen en klassieke jachten uit binnen- en buitenland.
Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten: Stichting ter bevordering van de belangstelling voor het ronde- en platbodemjacht. Bevat o.a. een uitgebreide begrippenlijst van maritieme termen.
Visserijmuseum Breskens: Naast de visserij richt dit museum zich op verscheidene maritiem-gerelateerde onderwerpen.
Wereldhavendagen: De Wereldhavendagen in Rotterdam vormen het grootste jaarlijks terugkerende maritieme evenement van Nederland.
YACHTLIFE.One: Het nieuwe platform laat op Instagram, Facebook en YouTube de schoonheid van de watersport op een eigentijdse manier zien, met aandacht voor de maritiem-historische achtergrond.
Watersportverbond: Het Watersportverbond bestaat uit én maakt zich sterk voor meer dan 350 aangesloten watersportverenigingen en meer dan 80.000 leden met liefde voor de watersport.
Zeemanstaal: Vereniging De Binnenvaart heeft een aanzienlijke encyclopedie met termen uit de binnenvaart.
Zeepost: Website met  digitale nieuws over de chartervaart in Nederland (In samenwerking met de BBZ, de Vereniging voor Beroepszeilschippers).

Koopvaardij
Binnenvaartlog: Blog met informatie over Nederlandse binnenvaartschepen en nieuws over de binnenvaart en koopvaardij.
Binnenvaartmuseum: is een museum van de vereniging De Binnenvaart in Dordrecht. Het museum, dat zich aan boord van de voormalige duwboot René Siegfried bevindt, geeft informatie over de historie van de binnenvaart en heeft wisselende tentoonstellingen.
Binnenvaartmuseum Collectie: digitalisering van een deel van de collectie van het Binnenvaartmuseum Dordrecht.
CaptainAlbert: website en blog van Holland Amerika Lijn kapitein Albert J. Schoonderbeek die al sinds 1981 voor de HAL vaart.
DeHilster.info: De website en blog van Nicolàs de Hilster verschaft informatie over diens persoonlijke collectie meetkundige- en navigatie-instrumenten, en het onderzoek dat hier naar wordt verricht.
Digitaal Scheepsbouwmuseum: website over de geschiedenis van de scheepswerven in Schiedam, 1820-1984.
De Lijn: Vereniging voor de Holland Amerika Lijn met als doel het vastleggen en bevorderen van de kennis over de HAL en haar geschiedenis. Met beeldbanken van honderden scheepsfoto’s en objecten.
Eerstewereldoorlog.nu: Deze website vertelt het verhaal van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Van persoonlijke verhalen tot gebeurtenissen wereldwijd.
Facebook groep Scheepshellingen en werven: Openbare  kennisgroep over scheepshellingen en scheepswerven.
Great Oceanliners, The: Zweedse website met verhalen van de Great Oceanliners, oa Statendam (IV) uit 1957.
Groningen Seaports: Website van het havenbedrijf en de haven van Delfzijl en de Eemshaven.
Havenvereniging Rotterdam: Vereniging voor werkgevers en werknemers van bedrijven in of gerelateerd aan de Rotterdamse haven, en voor iedereen die geïnteresseerd is in de haven.
Historische Scheepswerf Wolthuis: Website van een nog in gebruik zijnde scheepswerf die sinds 1922 geen omvangrijke veranderingen heeft ondergaan.
Holland America Line: Zie voor informatie over de HAL de website van De Lijn. Met beeldbanken van honderden scheepsfoto’s en objecten. Zie ook: 150 jaar HAL.
Infopunt Grote Zeilvaart: Website met informatie over zeilscheepvaart na 1850 en informatie over geschiedenis van zeemanstaal.
Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Erfgoed Centrum: Stichting ter promotie van de bekendheid van het cultureel erfgoed van de gelijknamige voormalige rederij.
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR): De KVNR behartigt de belangen van Nederlandse reders die op zee actief zijn.
Koopvaardij: Blog met dagelijks nieuws en foto’s over de Nederlandse koopvaardij.
Koopvaardij: Scheepvaart van uur tot uur te volgen: wat wordt er allemaal vervoerd over water (tracking). Doorzoekbaar op naam schip, haven en reder (internationaal).
Koopvaardij40-45.nl: Oorlogsdagboek van Willem Slooten integraal beschikbaar.
Koopvaardijpersoneel40-45. De Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 heeft in een digitale databank de gegevens van deze ’vergeten groep’, bestaande uit achttienduizend Nederlandse zeelieden, tot in detail in kaart gebracht. De databank is op 4  mei 2023 gelanceerd.
Lijn, De: Vereniging voor de Holland Amerika Lijn (HAL). Deze vereniging heeft als doelstelling alle gegevens van de HAL te verzamelen en beschikbaar te maken. Op hun site staan de gegevens van de schepen van de HAL en alle activiteiten van De Lijn. Ook is er vanaf oktober 2021 een beeldbank beschikbaar.
Maritiem Masterplan Net Zero 2030: Het Maritiem Masterplan beoogt betrouwbare en concurrerende klimaatneutrale schepen te ontwikkelen, bouwen en gebruiken. Met deze schepen wordt een nieuwe impuls gegeven aan de positie van de maritieme sector in Nederland.
Maritiem Nederland: Maritiem Nederland is een vak- en opinieblad over de Nederlandse maritieme sector, en daarnaast het ledenmagazine van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Vloot’.
Maritiem Nieuws: Plaatst dagelijks nieuws en updates over de Nederlandse maritieme industrie.
Migratiegeschiedenis: Het IISG huisvest belangrijke collecties op het gebied van de (arbeids)migratie afkomstig uit vele landen in de wereld.
Museum der Deutschen Binnenschifffahrt: een maritiem museum in de Duitse stad Duisburg. In de grote zaal ligt de Nederlandse tjalk Goede Verwachting uit het jaar 1913.
Nederland Maritiem Land: NL Maritiem Land is een netwerk initiatief van de Nederlandse maritieme sector en verbindt twaalf maritieme sectoren: havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, watersportindustrie en visserij.
Nederlands Loodswezen: Het Loodswezen is verantwoordelijk voor het loodsen van schepen van en naar de zeehavens in Nederland en Vlaanderen.
Nederlandse koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog: Op deze site staat een uitgebreid verhaal over het vergaan van de SS Beemsterdijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Alle gebruikte archieven en publicaties staan er ook op vermeld.
Oorlogsbronnen: Digitale bronnencollectie Tweede Wereldoorlog.
Port of Amsterdam: Website van het havenbedrijf en de haven van Amsterdam.
Port of Den Helder: Website van het havenbedrijf en de haven van Den Helder.
Port of Moerdijk: Website van het havenbedrijf en de haven van Moerdijk.
Port of Rotterdam: Website van het havenbedrijf en de haven van Rotterdam.
Schuttevaer: Dagelijks maritiem nieuws over binnenvaart, zeevaart, visserij, scheepsbouw en waterbouw, van de makers van het wekelijkse vakblad Schuttevaer.
Troepentransport: Register met alle schepen die troepen verscheept hebben naar Indonesië tussen 1945 en 1951.
Vereniging de Lijn: Vereniging voor de Holland Amerika Lijn (HAL). Deze vereniging heeft als doelstelling alle gegevens van de HAL te verzamelen en beschikbaar te maken. Op hun site staan de gegevens van de schepen van de HAL en alle activiteiten van de lijn. Ook is er vanaf oktober 2021 een beeldbank beschikbaar.
Vesselfinder:  Hier kunt u zien welke schepen op welke route varen op dit moment. Tevens is hier de geregistreerde eigenaar van een schip te vinden.
Vuurtorens in Europa: Kaart met overzicht van werkende vuurtorens in West-Europa.
Warshipsresearch: Blog gericht op de maritieme geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw, onder andere over de Nederlandse koopvaardij en marine.
Zeehaven IJmuiden: Website van het havenbedrijf en de haven van IJmuiden.
Zeeland Seaports: Website van het havenbedrijf en de havens van Vlissingen en Terneuzen.
Zeelieden aan het scheur (NIEUW): Portretten van zeelieden, woonachtig rond het Scheur en de Nieuwe Waterweg.

Marine
Alle Hens: Magazine van de Koninklijke Marine.
Defensiekrant: Magazine van het Ministerie van Defensie.
Faculteit Militaire wetenschappen: met informatie over militaire wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie, Breda.
Koninklijke Marine: De Koninklijke Marine zet zich met vloot en mariniers wereldwijd in voor veiligheid op en vanuit zee.
Koninklijke Marine: Scheepvaart van uur tot uur te volgen (tracking). Doorzoekbaar op naam schip (internationaal).
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM): De KNRM helpt en redt iedereen die op zee of in de ruime binnenwateren in gevaar is of dreigt te komen.
Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO): De KVMO is de belangenvereniging voor marineofficieren. Daarnaast zet de vereniging zich ook in voor de belangen van de marine.
Marineblad: Het Marineblad is een tijdschrift voor marineofficieren, geïnteresseerden en iedereen die werkzaam is in de maritieme sector en wordt uitgegeven door de KVMO.
Marineschepen.nl: Marineschepen.nl is een onafhankelijke website over (inter)nationaal marine- nieuws en -achtergronden.
Maritiem Nederland: Maritiem Nederland is een vak- en opinieblad over de Nederlandse maritieme sector, en daarnaast het ledenmagazine van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Vloot’.
Maritiemewereld.nl: Website met nieuws over de Nederlandse maritieme sector en gegevens over Nederlandse en Belgische schepen en vaarwegen.
Nederlandse Kustwacht: De Kustwacht streeft in een dienstverlenende en handhavende rol naar een veilige Noordzee. Haar werkzaamheden bestaan onder meer uit het verlenen van hulp op zee, begeleiden van schepen, markeren van vaarwegen, bestrijden van ongevallen en houden van toezicht op uiteenlopende terreinen.
Nederland Maritiem Land: NL Maritiem Land is een netwerk initiatief van de Nederlandse maritieme sector en verbindt twaalf maritieme sectoren: havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, watersportindustrie en visserij.
Ondergang van de Poelau-bras: Genealogie familie Van der Kuijl.
Poelau-bras.nl: Website van Peter Versteeg over de ramp kort na de Slag in de Javazee.
Post actieve marinevereniging: P.A.M. is een vereniging voor voormalig en actief dienend marinepersoneel van alle gezindten, dus van Puppes 3 t/m Admiraal; tevens burgerpersoneel van de Rijkswerf, Sleepdienst, Marinebrandweer enz.
Reddingsbrigade Nederland: De Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD) of kortweg Reddingsbrigade Nederland vormt de koepel boven meer dan 150 lokale reddingsbrigades, die zich allemaal richten op de preventie en bestrijding van verdrinking.
U-Boat.net: Site met een compleet overzicht van alle Duitse U-boats en hun acties, bemanningen en extra informatie over de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Tevens een overzicht van alle geallieerde marineschepen tijdens de twee wereldoorlogen.
Warshipsresearch: Blog gericht op de maritieme geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw, onder andere over de Nederlandse koopvaardij en marine.
Zeekadetkorps: het Zeekadetkorps Nederland heeft als doelstelling bij de Nederlands jeugd belangstelling te wekken en te onderhouden voor de scheepvaart, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Visserij
Genealogische database Amelander Historie: Deze database bevat ruim 15.000 namen van bewoners van Ameland uit de 18de tot de 20e eeuw. Gelet op de grote rol van de visserij in de lokale economie is deze database van belang in deze categorie
Maritiem Nederland: Maritiem Nederland is een vak- en opinieblad over de Nederlandse maritieme sector, en daarnaast het ledenmagazine van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Vloot’.
Nederland Maritiem Land: NL Maritiem Land is een netwerk initiatief van de Nederlandse maritieme sector en verbindt twaalf maritieme sectoren: havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, watersportindustrie en visserij.
Nederlandse Vissersbond: De Nederlandse Vissersbond is een belangenorganisatie voor Nederlandse beroepsvissers, eigenaren en opvarenden, in de zee-, kust- en binnenvisserij.
NetVISwerk: NetVISwerk is de belangenvereniging van kustvissers en binnenvissers in Nederland.
Peter Dorleijn: Botterschipper. Veel informatie over de visserijgeschiedenis op de Zuiderzee en het IJsselmeer.
Programma naar een Rijke Waddenzee: Samenwerkingsverband van de Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu, de Waddenprovincies en de Coalitie Wadden Natuurlijk dat streeft naar een duurzame Waddenzee.
Schuttevaer: Dagelijks maritiem nieuws over binnenvaart, zeevaart, visserij, scheepsbouw en waterbouw, van de makers van het wekelijkse vakblad Schuttevaer.
Visfederatie: De Visfederatie heeft tot doel de belangen van de Nederlandse visgroothandel; import/export en verwerkende industrie te behartigen.
Visserij.nl (NIEUW): Nieuws over de beroepsvisserij.
Visserijnieuws: Visserijnieuws is het wekelijks verschijnende vakblad voor de gehele visserijsector.
Visserijnieuws.punt: Website met nieuws over beroepsvisserij in het algemeen.
VisNed: VisNed is de spreekbuis van de Nederlandse kottervissers.
Visserijschepen uit Alphen aan den Rijn: Een overzicht van gebouwde vissersschepen uit Alphen aan den Rijn.
Vrienden van MarkerRondbouw: Stichting voor behoud en informatievoorziening rond het scheepstype rondbouw.

Binnenvaart
Bezigeboot: Website met onder andere informatie over de database met scheepsmetingen en de geschiedenis van de Friese tjalk Aeolus en het Amsterdamse voetveer Jillis uit 1928..
De Binnenvaartkrant: Website van vakblad De Binnenvaartkrant met nieuws, opinie en achtergronden over de binnenvaart.
Binnenvaartlog: Blog met informatie over Nederlandse binnenvaartschepen en nieuws over de binnenvaart en koopvaardij.
Binnenvaart in beeld: Beeldbank met groot aantal binnenvaartschepen van alle verschillende soorten en formaten.
Binnenvaarttaal (NIEUW): Binnenvaarttaal, ‘De Binnenvaart Encyclopedie op internet’, is een omvangrijke verzameling van scheepstermen (ca.20.000) uit de Nederlandse beroeps-binnenvaart, aangevuld met een groot aantal afbeeldingen (ca. 23.000) en enkele teksten.
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB): Het CBRB is de belangenvereniging voor Nederlandse bedrijven die opereren in de binnenvaart.
Documentatiecentrum van vereniging ‘De Binnenvaart’: Een van de doelstellingen van de vereniging is het ‘veilig stellen en archiveren van maritiem cultureel erfgoed in de breedste zin van het woord’. Inmiddels beschikt de vereniging over een omvangrijk archief.
Drechtsteden Maritiem: De maritieme portal voor de Drechtsteden.
Historische binnenvaartschepen: Geeft uitleg over verschillende typen binnenvaartschepen, die in Nederland tussen 1900 en 1970 gevaren hebben.
Maritiem Nederland: Maritiem Nederland is een vak- en opinieblad over de Nederlandse maritieme sector, en daarnaast het ledenmagazine van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Vloot’.
Maritiem Nieuws: Plaatst dagelijks nieuws en updates over de Nederlandse maritieme industrie.
Maritiemewereld.nl: Website met nieuws over de Nederlandse maritieme sector en gegevens over Nederlandse en Belgische schepen en vaarwegen.
Nederland Maritiem Land: NL Maritiem Land is een netwerk initiatief van de Nederlandse maritieme sector en verbindt twaalf maritieme sectoren: havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, watersportindustrie en visserij.
Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB): De NVB vertegenwoordigt de belangen van Nederlandse binnenhavens.
Platform Maritiem Erfgoed Zeeland: Het Platform Maritiem Erfgoed Zeeland is een centraal aanspreekpunt met coördinerende, initiërende en adviserende taken op het gebied van het varend erfgoed en de daaraan verbonden infrastructuur zoals werven, havens en steigers.
PSDnet.nl: Website over de geschiedenis van de Provinciale Stoombootdiensten Zeeland, die tot 2003 veerverbindingen binnen de provincie onderhield.
Restauratie Zeldzaamheid en Dankbaarheid: De restauratie van de motorsleepboot Zeldzaamheid en hasselteraak Dankbaarheid.
Scheepvaartkrant: Website van vakblad de Scheepvaartkrant met nieuws over onder meer de binnenvaart, short sea shipping en de scheepsbouw.
Schuttevaer: Dagelijks maritiem nieuws over binnenvaart, zeevaart, visserij, scheepsbouw en waterbouw, van de makers van het wekelijkse vakblad Schuttevaer.
Trekvaarten en jaagpaden: Toont op detailniveau de trekvaarten en jaagpaden zoals ze nog in de negentiende eeuw waren. Zie ook de cultuurhistorische waardenkaart Zuid-Holland.

Offshore: sleepvaart, baggerbedrijf en natte mijnbouw
Baggernet: Platform Baggernet is gericht op uitwisseling van kennis over waterbodems en baggerwerken en het versterken van het netwerk van waterbodem- en baggerprofessionals.
Bodem+: Bodem+ ondersteunt onder andere overheden met kennis over bodemsanering, -bescherming, -beheer en -energie voor een duurzaam gebruik van het bodem- en grondwatersysteem en de ondergrond.
Bodemnieuw.nl: Een platform voor professionals in de bodem, de ondergrond en daaraan gerelateerde sectoren.
Central Dredging Association (CEDA): CEDA is een onafhankelijk forum voor alle bedrijven, professionals en belanghebbenden op het gebied van het baggeren, en de bijbehorende industrieën in Europa, Afrika en het Midden-Oosten.
Drechtsteden Maritiem: De maritieme portal voor de Drechtsteden.
Dredging News Online: Op de website Dredging News Online wordt dagelijks nieuws over de internationale baggerindustrie geplaatst.
Dredgepoint: Baggernetwerk database met informatie over de internationale baggerindustrie.
International Association of Dredging Companies (IADC): De IADC is de wereldwijde koepelorganisatie voor particuliere baggerbedrijven.
Maritiem Nederland: Maritiem Nederland is een vak- en opinieblad over de Nederlandse maritieme sector, en daarnaast het ledenmagazine van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Vloot’.
Maritiem Nieuws: Plaatst dagelijks nieuws en updates over de Nederlandse maritieme industrie.
Nederland Maritiem Land: NL Maritiem Land is een netwerk initiatief van de Nederlandse maritieme sector en verbindt twaalf maritieme sectoren: havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, watersportindustrie en visserij.
Platform Bodembeheer: Het Platform Bodembeheer is opgericht in november 2000 om de kennisoverdracht op het terrein van bodembeheer te ondersteunen.
Rijkswaterstaat: Rijkswaterstaat neemt al sinds 1798 de zorg voor weg en water op zich.
Schuttevaer: Dagelijks maritiem nieuws over binnenvaart, zeevaart, visserij, scheepsbouw en waterbouw, van de makers van het wekelijkse vakblad Schuttevaer.
Vereniging van Waterbouwers: De Vereniging van Waterbouwers is de werkgevers- en ondernemersorganisatie voor aannemers en dienstverleners in de waterbouw.
Waterbodemwijzer: Deze website geeft informatie over het goed uitvoeren van ingrepen in de waterbodem (waterbodembeheer).
Waterbouw.nl: Op deze portal site staat informatie op het gebied van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, scholingsmogelijkheden en loopbaanbeleid in de Waterbouw.

Buitenland
Algemeen Rijksarchief (NIEUW): Hoofdzetel te Brussel van het Belgische nationale archief.
Australian National Maritime Museum: Het ANMM in Sydney richt zich op de maritieme geschiedenis van Australië.
Battleships & Knights: Op deze website wordt een database bijgehouden met marineschepen uit 1906 tot 1945 van verschillende landen.
Belgicapress: de Belgische versie van Delpher, op de website kunt u miljoenen gedigitaliseerde pagina’s uit Belgische kranten efficiënt en gericht doorzoeken.
Boten- en passagierslijsten: Inventaris van passagiersschepen en passagiers van en naar Nederlands-Indië/Indonesië van 1945 tot 1964 .
British Museum: Het British Museum in Londen is het nationale museum van het Verenigd Koninkrijk.
BritishNavalHistory.com: Deze website vormt een platform voor maritiem historici en bevat literatuur van vakgenoten, links naar organisaties die zich bezighouden met maritieme geschiedenis en blogs. Hierbij komen ook aspecten van de Nederlandse maritieme geschiedenis aan bod.
Curaçao Maritime Museum: Het museum richt zich op meer dan 500 jaar maritieme geschiedenis van Curaçao.
Deutsches Hafenmuseum: Het Duitse Havenmuseum is een nautisch museum in Hamburg.
Deutsches Marine Museum (NIEUW): Het Deutsches Marinemuseum is een maritiem museum in Wilhelmshaven. Het museum geeft een overzicht van de ontwikkeling van de Duitse marine vanaf 1848. Er is een buitenhaven waar diverse marineschepen zijn te bezoeken.
Deutsches Schiffahrts Museum: een scheepvaart- en havenmuseum in Bremerhaven. Er zijn veel modellen van vracht-, passagiers- en marineschepen en in een van de hallen ligt een kogge van 1380.
FARO: Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed: Intermediaire organisatie tussen Belgische overheid en instellingen op gebied van cultureel erfgoed.
Freunde und Förderer des Schiffarthsmuseums im Schlossturm
Het scheepvaartmuseum van Düsseldorf is een aanrader om meer te leren over de geschiedenis van de scheepvaart op de rijn. Het museum is gevestigd in de nog overeind staande toren van de voormalige burcht van Düsseldorf en huisvest een uitgebreide collectie modelschepen.
The Hakluyt Society: De Hakluyt Society in Londen stamt uit 1846 en publiceert wetenschappelijke uitgaven van historische reisverhalen of -verslagen. Onder de gepubliceerde edities bevinden zich ook diverse Nederlandse primaire bronnen.
Historic Naval Ships Association (HNSA): De HNSA zet zich in voor de zichtbaarheid en het behoud van de historische oorlogsschepen die deel uitmaken van haar internationale vloot.
International Maritime History Association: The International Maritime History Association (IMHA) aims to promote maritime history globally and to facilitate collaboration between maritime researchers.
Kaap Hoorn: Op de Noorse weersite yr.no is het actuele weer op Kaap Hoorn, Chili te volgen.
Liberty Ellis Island Foundation: Site met de gegevens van immigranten die de VS binnen zijn gekomen via Ellis Island.
Loadstar, The (NIEUW): The Loadstar was launched in 2012 as a multimodal news resource for the logistics industry. Its award-winning journalism has become known at the highest levels of logistics and supply chain management as one of the best sources of influential analysis and commentary.
Maritime Global Security: Een initiatief van internationale scheepvaartorganisaties met links en richtlijnen over maritieme veiligheid.
Maritime Museum of the Atlantic: een maritiem museum in het centrum van Halifax, Nova Scotia, Canada.
Museum aan de Stroom: Het MAS verzamelt de sporen van uitwisseling over de haven van Antwerpen en de historische verbondenheid van Antwerpen met de wereld.
Museum of Science and Technology – Belgrade: The Museum is a state cultural institution whose activities in the field of cultural heritage protection covers various fields of history of science and technology, which are grouped into sixteen professional sections. One of this sections is Traffic and transport with the Collection of the history of navigation as the richest one, including important archive and more than 10.000 photographs.
Mansell.com: Verzameling aan data over geallieerde gevangenen in Japanse kampen voor krijgsgevangenen. Tevens de vaargegevens van de zogenaamde “Hellships”.
Mystic Seaport: Mystic Seaport Museum or Mystic Seaport: The Museum of America and the Sea in Mystic, Connecticut is het grootste maritieme museum van de Verenigde Staten, en heeft een uitgebreide collectie van onder andere (gereconstrueerde) zeilschepen en boegbeelden.
National Archives of Australia: Hier bevinden zich documenten over de gezamenlijke Nederlandse-Australische geschiedenis.
National Gallery: De National Gallery in Londen huisvest de nationale collectie West-Europese schilderkunst uit de 13e tot en met de 19e eeuw.
National Library of Scotland – Maps: Pagina met duizenden historische kaarten van zowel Schotland als andere landen.
National Monuments Service: Wreck Viewer: Op deze website zijn de scheepswrakken uit de Wreck Inventory of Ireland Database in kaart gebracht.
NAVIGO: Website van het Belgische Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke.
Norway Heritage project: Passagierslijsten en emigranten van Noorwegen, van de eerste helft van de 19e eeuw tot het midden van de 20e eeuw.
Office of Coast Survey’s Wreck and Obstruction Database: Database van de Office of Coast Survey in de VS, met informatie over scheepswrakken binnen de Amerikaanse territoriale wateren.
Passenger Lists (1880s-1954) to USA, Canada, Australia and Other World Ports. Uitgebreid overzicht van stoomlijndiensten en passagierslijsten.
https://www2.rgzm.de/navis/Musea/Gdansk/PMM02.htm
Polish Maritime Museum in Gdańsk: documenteert en populariseert de maritieme tradities van Polen.
POW Research Network: Op deze site zijn verslagen te vinden van  transporten van krijgsgevangenen door de Japanse marine ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.
Privémuseum Thuishaven: Verhalen over de geschiedenis van de visserij in Lombardsijde, West-Vlaanderen.
Red Star Line Museum: Museum gewijd aan de rederij waarmee ruim twee miljoen Belgische emigreerden vanuit Antwerpen naar Noord-Amerika.
Royal Museums Greenwich: De Royal Museums in het Engelse Greenwich bestaan uit het National Maritime Museum, het Royal Observatory, de historische klipper Cutty Sark en de kunstgalerie in Queen’s House.
Scheepvaartmuseum Baasrode: Dit museum is gevestigd op drie historische scheepswerven in Baasrode. De website bevat informatie over de geschiedenis van de scheepvaart van het omliggende gebied in Oost-Vlaanderen.
Shared heritage.dutch culture (NIEUW): The Shared Cultural Heritage programme is part of the Netherlands’ international cultural policy. The Dutch Ministries of Foreign Affairs and of Education, Culture and Science have formulated this policy for the period 2017 – 2020 focusing on ten partner countries: Australia, Brazil, India, Indonesia, Japan, Russia, South Africa, Sri Lanka, Suriname and the United States.
The Society for Nautical Research: The Society for Nautical Research stimuleert onderzoek naar maritieme geschiedenis en maritiem erfgoed. Daarnaast is de Society uitgever van The Mariner’s Mirror, het belangrijkste internationale tijdschrift over maritieme geschiedenis.
Stavanger Maritime Museum: Maritiem Museum in Stavanger, Noorwegen.
UK National Archives: The National Archives is het officiële archief van de regering van het Verenigd Koninkrijk en herbergt bronnen die meer dan duizend jaar geschiedenis omvatten. Ook de Prize Papers maken deel uit van de collectie van het archief.
Vancouver Maritime Museum: Het Vancouver Maritime Museum vertelt de maritieme geschiedenis van de Pacific Northwest en het Noordpoolgebied.
WA Maritime Museum: Het WA Maritime Museum in Fremantle maakt deel uit van het Western Australian Museum en focust zich op de relatie van West-Australië met de Indische Oceaan.
Wreck Database – Forgotten Wrecks (NIEUW): Een database met ca. 1100 scheepswrakken uit de Eerste Wereldoorlog.
Wreck Inventory of Ireland Database: Een database met ca. 15.000 scheepswrakken uit de Ierse wateren.