(Scheeps)archeologische opgravingsdocumentatie (Stichting Batavialand)

Stichting Batavialand heeft de papieren (scheeps)archeologische opgravingsdocumentatie van het voormalig maritiem depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gedigitaliseerd. Deze reeks betreft de dossiers van wrakken die werden aangetroffen bij de ontginning van de Wieringermeer en de Noordoostpolder.

Bekijk het voorlopige overzicht van de dossiers hier.

Lees verder “(Scheeps)archeologische opgravingsdocumentatie (Stichting Batavialand)”

Achttiende-eeuwse resoluties van de Staten-Generaal online (Huygens ING)

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis heeft op 25 november 2021 een webeditie gelanceerd die online toegang biedt tot alle gedrukte resoluties (besluiten) van de Staten-Generaal uit de periode 1703-1796.
Meer informatie: In de lezingen-reeks van het Velehanden-project Goetgevonden vertelt Marijn Koolen over de mogelijkheden en uitdagingen omtrent de bewerking en het gebruik van de resoluties nadat het proces van automatische handschriftherkenning is volbracht. Wil je zelf experimenteren met de digitale resoluties? Het prototype is te raadplegen via de projectwebsite

AlleFriezen (website)

AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle personen, die geboren, getrouwd of overleden zijn in hun provincie, van de 16e eeuw tot begin zestiger jaren van de vorige eeuw.  AlleFriezen stelt van de aangesloten gemeenten alle openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) en deels de bevolkingsregisters digitaal beschikbaar. Daarnaast wordt een groot aantal gegevens uit bronnen van voor 1811 beschikbaar gesteld. 
Op deze site zijn ook maritieme bronnen te vinden, bijvoorbeeld de scans van de zeebrieven van Stavoren (1745-1803) en Workum (1759-1802). NB downloads via Chrome.

AlleFriezen

Amsterdamse notarissen, 1578-1915 (Stadsarchief Amsterdam)

Hier vindt u de notarissen waarvan de akten op dit moment geïndexeerd worden óf al afgerond zijn. Alle 731 notarissen moeten uiteindelijk aan bod komen. In het Notarissen Netwerk vindt u de biografische gegevens en onderlinge relaties van de Amsterdamse notarissen van de zestiende tot de vroege twintigste eeuw.

Alle Amsterdamse Akten

ANRI Collectie De Haan

Deze uit 1175 kaarten bestaande collectie is rond circa 1900 gevormd door archivaris De Haan uit de VOC-archieven die tegenwoordig beheerd wordt door het Nationaal Archief van Indonesië (ANRI).  De digitalisering is het sluitstuk van het DASA project door The Corts Foundation en ANRI.

Collectie De Haan