ANRI Collectie De Haan

Deze uit 1175 kaarten bestaande collectie is rond circa 1900 gevormd door archivaris De Haan uit de VOC-archieven die tegenwoordig beheerd wordt door het Nationaal Archief van Indonesië (ANRI).  De digitalisering is het sluitstuk van het DASA project door The Corts Foundation en ANRI.

Collectie De Haan

Archief 2522 Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken Regio Noord, 1980 – 1992 (Groninger Archieven)

Inventaris van het archief van het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken Regio Noord van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Archief 2522 Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken Regio Noord