Zoeken naar collecties

Het overzicht met beschrijvingen van collecties is allereerst doorzoekbaar via de tags die bij alle afzonderlijke collecties zijn toegevoegd. Al deze trefwoorden zijn opgenomen in een tagwolk, die op de pagina met collecties in de kantlijn zichtbaar is. Hier zijn de tags verdeeld over vier categorieën: algemeen, geografie, instelling en periode. Tevens vindt u onder de tagwolk een link die leidt naar een overzicht waarin alle tags onder elkaar terug te vinden zijn. De trefwoorden onder ‘Algemeen’ zijn globale gestandaardiseerde trefwoorden, vooral ontleend aan de Art & Architecture Thesaurus (AAT), ontwikkeld en onderhouden door The J. Paul Getty Trust in de Verenigde Staten sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw. Deze Engelse maar ook meertalige thesaurus is in de jaren ’90 vertaald in het Nederlands. Meer informatie

Daarnaast is op alle pagina’s van het portal in de rechterkolom een zoekveld opgenomen, waarmee de site kan worden doorzocht. Deze zoekbalk kan dus ook van pas komen bij het zoeken naar collecties, hoewel de resultaten niet beperkt blijven tot dit onderdeel van het portal. Momenteel wordt gewerkt aan een oplossing hiervoor, zodat het in de toekomst mogelijk zal zijn om zoekopdrachten uit te voeren die alleen resultaten uit het overzicht met collecties opleveren.

Het zoekveld biedt op dit moment de volgende twee mogelijkheden:
– Als u een of meerdere woorden tussen aanhalingstekens invoert, krijgt u alleen zoekresultaten te zien waarin die termen op precies dezelfde wijze voorkomen waarop u ze heeft ingetikt. Wanneer u bijvoorbeeld “Nederlandse oorlogsschepen” intypt, worden alleen pagina’s en berichten getoond waarin die woordcombinatie op die manier voorkomt.

– Als u achter elkaar twee of meer zoektermen tussen aanhalingstekens plaatst, wordt gezocht op pagina’s en berichten waar alle ingevoerde termen in voorkomen. Wanneer u bijvoorbeeld op zoek bent naar bronnen over de VOC in Azië, voert u “voc” “azië” in. Het is daarbij niet nodig om hoofdletters te gebruiken, of het woord en of een plusteken tussen beide zoektermen te plaatsen. Het resultaat is een overzicht met onder meer de collecties waar de woorden VOC én Azië in terugkeren.