Richtlijnen voor auteurs

Doos HCA 32 / 1845.1: Een doos met scheepspapieren, processtukken, scheepsjournaal, kasboekjes en een portefeuille met een Frans gebedenboekje, buitgemaakt in de zeventiende eeuw tijdens de Tweede en Derde Engelse Oorlog. Bron: Sailing Letters Journaal IV, Zutphen: Walburg Pers, 2011, 12; foto: Erik van der Doe; Uitsnede


Het aanbieden van zoveel mogelijk informatie over de maritieme geschiedenis van Nederland in een internationale context in heden, verleden en toekomst. Dát is de missie van het Maritiem Portal van Nederland.

Onze doelgroep bestaat uit onderzoekers en geïnteresseerden in maritieme geschiedenis, archeologie en erfgoed. Voor deze doelgroep worden de blogs geschreven.

In de blogs kunnen uiteenlopende onderwerpen en thema’s ter sprake komen, zo mogelijk geplaatst in een bredere en/of maatschappelijke context. Gedacht kan worden aan:

 • ICT/onderzoek.
 • Tentoonstellingen.
 • Media.
 • Evenementen (verslag van bijeenkomst of uitlichten van een bepaalde invalshoek).
 • Reflecties.

Structuur en opmaak:

 • De voorkeur gaat uit naar blogs in het Nederlands.
 • Ca. 750 woorden.
 • Gebruik van een aansprekende titel en korte tussenkopjes.
 • Inleidende eerste alinea (ca. 5 regels).
 • Gebruik van hyperlinks bij noemen van bronnen, organisaties, publicaties of personen.
 • Toevoegen van minstens één afbeelding met bijschrift. Afbeeldingen worden in .jpg of .png aangeleverd door de auteur. De voorkeur gaat uit naar een rechtenvrije afbeelding. Bij gebruik van een niet-rechtenvrije afbeelding, is het aan de auteur om toestemming te vragen en een eventuele vergoeding te voldoen. Deze toestemming graag ook mailen aan de webredacteur.
 • Citaten tussen enkele aanhalingstekens.
 • Niet-Nederlandse woorden cursief.
 • Bij een blog graag ook een biografie van enkele zinnen en een recente foto meesturen.

Redactieprocedure:

 • De redactie van het Maritiem Portal nodigt auteurs uit voor het schrijven van een blog.
 • Auteurs kunnen ook zelf contact opnemen met een voorstel.
 • De redactie van het Maritiem Portal behoudt het recht om blogs niet te plaatsen.
 • Aangeboden blogs worden niet elders ter publicatie aangeboden. De blogs worden exclusief voor het Maritiem Portal geschreven.
 • Maritiemportal.nl geeft geen financiële vergoeding voor het schrijven van blogs en het publiceren op onze website.

Redactie:

 • Ron Brand, Maritiem Museum Rotterdam.
 • Marja de Keuning (projectcoördinator).
 • Daniël Tuik (vrijwilliger).