Ontstaan en ambities

Initiatief
Vertegenwoordigers van diverse maritieme musea, stichtingen, verenigingen en databases hebben, in de context van de Maritieme Koepelbijeenkomsten, de afgelopen jaren gezamenlijk plannen uitgewerkt voor de ‘bouw’ van een digitaal maritiem-historisch huis, oftewel een Maritiem Portal (MP). De bedoeling is om zoveel mogelijk maritiem-historische organisaties in brede zin met elkaar in contact te brengen, teneinde meer synergie te bereiken en naar buiten toe voor een algemeen publiek beter zichtbaar te zijn. Een groot draagvlak is onmisbaar voor het slagen van dit project. Op het Maritiem Portal kunnen geïnteresseerden in het Nederlandse maritieme verleden en heden op een toegankelijke manier up-to-date informatie vinden over tentoonstellingen, lezingen, publicaties en tal van maritiem-historische collecties.

De kern van het Maritiem Portal zal worden gevormd door de vierdelige Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland (NMGN), waaraan momenteel wordt gewerkt. Het standaardwerk Maritieme Geschiedenis der Nederlanden uit 1976-1978 is al via het platform te raadplegen. Het Maritiem Portal wordt ontwikkeld en gehost bij het Huygens ING – KNAW. Het project ging van start met steun van de Samenwerkende Maritieme Fondsen. De structurele financiering wordt gewaarborgd door bijdragen van de deelnemers zelf.

Ontwikkelfasen van het project (maart 2016-maart 2019)
Op 11 maart 2016 was de startbijeenkomst van het Maritiem Portal en de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland. Vanaf 18 november 2016 is de website van het Maritiem Portal online. In de eerste ontwikkelfase (11 maart 2016 – 17 maart 2017) heeft het platform vorm gekregen, waarna in de tweede ontwikkelfase (17 maart 2017 – 16 maart 2018) veel collectiebeschrijvingen worden toegevoegd. Tevens zullen als pilot enkele online tentoonstellingen worden gepresenteerd. In de derde en laatste ontwikkelfase (16 maart 2018 – maart 2019) wordt getoond wat de kracht is van samenwerken en het verbinden van maritieme data voor onderzoekers en geïnteresseerden. Een pilot zal een vijftal maritieme databases verbinden. De resultaten hiervan worden gepresenteerd in het najaar van 2018. Een actueel overzicht van maritiem-historische collectiebeschrijvingen, nieuwsberichten, agenda, enz. zal in maart 2019 beschikbaar zijn. Daarnaast zullen door het koppelen van verschillende data nieuwe onderzoeksvragen kunnen worden gesteld. Eind 2019 zal ‒ vermoedelijk ‒ de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland digitaal beschikbaar komen. Na de ‘oplevering’ van het resultaat gaat het project een nieuwe fase in, en zal het Maritiem Portal een structureel onderdeel gaan vormen van het Netwerk Maritiem-Historische Data van het Huygens ING – KNAW.

Netwerk Maritiem-Historische Data
De Stuurgroep Governance en de Werkgroep Content dragen zorg voor respectievelijk de beleidsmatige en de inhoudelijke ontwikkeling van het Maritiem Portal. Het Huygens ING wil in een Netwerk Maritiem-Historische Data (Maritiem Loket) ook andere projecten, databases en e-publicaties op maritiem gebied samenbrengen. Het kernthema maritieme data zal te zijner tijd onderdeel worden van een groter Netwerk Digitaal Erfgoed (KNAW).