Onderzoeksrapport 17de-eeuws turfschip afgerond

Haardplaats turfschip

Het onderzoeksrapport naar aanleiding van de IFMAF-opgraving (2014-2015) bij Dronten van het zeventiende-eeuwse turfschip OR49 is afgerond. Het onderzoek heeft een fascinerend beeld opgeleverd van de zeventiende-eeuwse turfschipperij op de Zuiderzee. De dimensies van OR49 duiden op een scheepsontwerp waarbij men kennelijk het laadvolume prevaleerde boven vaareigenschappen. Het uitgebreide verslag is verschenen in Grondsporen 58 (2020)  is hier te downloaden. Meer informatie.

Heldendaad rond Schiermonnikoog in 1799

 Voorkant van verenigingsblad De Sneuper, september 2020

De Historische Vereniging Noordoost-Friesland heeft in verenigingsblad De Sneuper, nummer 139 van september 2020, een artikel gepubliceerd over historisch spektakel bij Schiermonnikoog. De maritieme redacteur Nykle Dijkstra schreef spannend verhaal over schipper Gerlof Foppes (Hoekstra) uit Moddergat, die een kleine heldendaad verrichtte door in 1799, ten tijde van de Bataafse Republiek, zich niet zo maar door de Engelse vijand te laten kapen op het Wad bij Schiermonnikoog.

Lees “Heldendaad rond Schiermonnikoog in 1799” verder

De Moderne Tijd 4 ‘Crisis en catastrofe’ (2020) 3-4

Tijdschrift De Moderne Tijd

De Moderne Tijd is het wetenschappelijke tijdschrift van de Werkgroep De Moderne Tijd en publiceert artikelen op het terrein van de geschiedenis en cultuur van de Lage Landen in de periode 1780–1940. Ieder jaar verschijnen er zowel reguliere nummers, met ingezonden artikelen over vrije onderwerpen, maar ook themanummers. In de nieuwste uitgave van De Moderne Tijd staat het thema ‘Crisis en Catastrofe’, de Nederlandse omgang met rampen in de lange negentiende eeuw, centraal. In deze uitgave staan er verscheidene artikelen over maritieme rampen.

Lees “De Moderne Tijd 4 ‘Crisis en catastrofe’ (2020) 3-4” verder

Maritieme database MaSS uitgebreid met Flevolandse scheepswrakken

Wrakken in Flevoland

In de database Maritime Stepping Stones (MaSS) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, staan verhalen van honderden scheepswrakken en andere vindplaatsen onder water. In samenwerking met Batavialand zijn nu de 122 wrakken toegevoegd van de database Vergane Schepen die in de polders van Flevoland zijn aangetroffen.

Lees “Maritieme database MaSS uitgebreid met Flevolandse scheepswrakken” verder

Drie boeken over (post)koloniale en slavernijverleden Rotterdam

Slavernijmonument Rotterdam

In Nederland ontstaat meer ruimte voor kritische reflectie op het koloniale verleden, en in het bijzonder de slavernijgeschiedenis. Gedegen historische kennis is daarbij broodnodig. Mede hierom nam de Rotterdamse gemeenteraad het – ook in Europees verband unieke – besluit om dit verleden diepgaand te laten onderzoeken. Een breed samengesteld team onderzoekers werkte in 2018-2020 aan het project. Het resultaat is een drietal boeken, gebaseerd op nieuw, grondig archief-, literatuur- en veldonderzoek.

Lees “Drie boeken over (post)koloniale en slavernijverleden Rotterdam” verder