(Oude) Maritieme Geschiedenis der Nederlanden

In de jaren 1976-1978 verscheen de Maritieme Geschiedenis der Nederlanden in vier delen, onder hoofdredactie van G. Asaert, Ph.M. Bosscher, J.R. Bruijn en W.J. van Hoboken. Dit omvangrijke standaardwerk werd gepubliceerd door Uitgeverij De Boer Maritiem in Bussum. Delen:
1: Prehistorie, Romeinse tijd, Middeleeuwen, vijftiende en zestiende eeuw;
2: Zeventiende eeuw, van 1585 tot ca. 1680;
3: Achttiende eeuw en eerste helft negentiende eeuw, van ca. 1680 tot 1850-1860:
4: Tweede helft negentiende eeuw en twintigste eeuw, van 1850-1870 tot ca. 1970.

Het Huygens ING – KNAW acht het van groot belang dat de oude vierdelige Maritieme Geschiedenis der Nederlanden (MGN) voor onderzoekers en belangstellenden beschikbaar en toegankelijk blijft.

De MGN wordt daarom gepubliceerd in Open Access onder de Creative Commons Attribution 4.0 Niet commercieel – Geen afgeleide werken. Deze CC BY NC ND- vermelding is gekozen om het werk van de auteurs zoveel mogelijk tegen misbruik te kunnen beschermen.

Het Huygens ING – KNAW heeft helaas niet alle (nabestaanden) van de betrokken auteurs persoonlijk om toestemming voor de online publicatie kunnen vragen. Indien u alsnog bezwaar heeft tegen de online publicatie, kunt u contact opnemen met de webredacteur.

merk ccb y

Meer informatie over CC BY

Ga naar de digitale versie van de Maritieme Geschiedenis der Nederlanden